Politechnika Gdańska
Logo FTiMS


80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Sekretariat: (+48 58) 347-13-10 Fax: (+48 58) 347-28-21 e-mail: sekretariat@mif.pg.gda.pl
Dziekanat: (+48 58) 347-20-06, 348-60-82 Fax: (+48 58) 347-17-05, e-mail: dziekanat@mif.pg.gda.pl
en
Uwaga! Strona przeniesiona została pod adres: http://ftims.pg.edu.pl
Automatyczne przekierowanie nastąpi za 3 sek.
 

   

Webmaster: Marcin Hoppe,   E-mail: webmaster@mif.pg.gda.pl