Gdansk University of Technology
HOME
PUBLIKACJE
CV
DYDAKTYKA
OGŁOSZENIAImię i nazwisko:
Anna Perelomova
Adres:
Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS,
Ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
Telefon:
347-20-78
E-mail:
anpe@mifgate.pg.gda.pl
Pokój:
410 Gmach B
Konsultacje:
sr 16.00-17.00
Interesantów również proszę zgłaszać się
elektronicznie
Copyright © 2007