Prace dyplomowe

doktorskie, magisterskie, inżynierskie

W przypadku prac magisterskich i inżynierskich zawierających elementy konstrukcyjne i projektowe istnieje możliwość ich częściowego wykonania w ramach praktyk wakacyjnych.

Propozycje tematów prac magisterskich

Na tej liście znajdują się w zasadzie tematy wolne - "do wzięcia", które jeszcze nie zostały przez nikogo wybrane. Osoby wybierające tematy bardzo proszę by robiły to terminowo.
 • Właściwości elektryczne szkieł boranowo-miedziowych zawierających alkalia.
  Praca eksperymentalna polegająca na przeanalizowaniu właściwości elektrycznych szkieł boranowo-miedziowych zawierających alkalia. W jej zakresie mieszczą się: wytwarzanie próbek szkła, pomiary impedancyjne i interpretacja rezultatów.
 • Właściwości elektryczne tlenkowych szkieł wolframowo-telurowych.
  Praca eksperymentalna polegająca na przeanalizowaniu właściwości elektrycznych szkieł wolframowo-telurowych wykazujących uporządkowanie dipoli elektrycznych. W jej zakresie mieszczą się: wytwarzanie próbek szkła, pomiary impedancyjne i interpretacja rezultatów.
 • Właściwości elektryczne tlenkowych szkieł P2O5-Nb2O5-Fe2O3-TiO2.
  Praca eksperymentalna polegająca na przeanalizowaniu właściwości elektrycznych szkieł o powyższym składzie, wykazujących wyjątkowo duże przewodnictwo elektryczne. W jej zakresie mieszczą się: wytwarzanie próbek szkła, pomiary impedancyjne i interpretacja rezultatów.
 • Właściwości elektrycznych alkalicznych szkieł glinokrzemianowych.
  Praca eksperymentalna polegająca na przeanalizowaniu właściwości elektrycznych glinokrzemianowych szkieł tlenkowych o jonowym mechanizmie przewodzenia. W jej zakresie mieszczą się: wytwarzanie próbek szkła, pomiary impedancyjne i interpretacja rezultatów.
 • Symulacja metodami dynamiki molekularnej mieszanego mechanizmu przewodzenia.
  Praca symulacyjna.
 • Urządzenie akwizycji danych oparte na mikrokontrolerze PSoC.
  W zasadzie dla Informatyki Stosowanej. W jej zakresie mieszczą się: konstrukcja układu mikroprocesorowego oraz napisanie i przetestowanie oprogramowania. Celem pracy jest skonstruowanie uniwersalnego pomiarowego modułu mikroprocesorowego. W wyniku pracy powinien powstać prototyp urządzenia.
 • Sterowniki modułów USB-1208LS, 1208FS i 1408FS do współpracy z programem LabView pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.
  W zakresie pracy miesci się napisanie sterowników do modułów firmy Measurement Computing umożliwiających ich współpracę z pakietem LabView firmy National Instruments pod Linuxem. W wyniku pracy powinna powstać biblioteka modułów VI umożliwiająca wykorzystanie produktów firmy National Instruments do pomiarów zarządzanych przez system operacyjny Linux.

Propozycje tematów prac inżynierskich

Na tej liście znajdują się w zasadzie tematy wolne - "do wzięcia", które jeszcze nie zostały przez nikogo wybrane. Osoby wybierające tematy bardzo proszę by robiły to terminowo.
 • Charakterograf tranzystorów na mikrokontrolerze PSoC. Temat zawiera sporządzenie założeń projektowych, wykonanie części analogowej napisanie i przetestowanie oprogramowania mikrokontrolera. Część pracy może być wykonana w trakcie praktyki wakacyjnej. Zarezerwowany
 • Zarezerwowany. Układ regulacji wilgotności gazu oparty na mikrokontrolerze. Temat zawiera sporządzenie założeń projektowych, wykonanie części analogowej napisanie i przetestowanie oprogramowania mikrokontrolera. Część pracy może być wykonana w trakcie praktyki wakacyjnej.
 • Wytwarzanie i badanie właściwości dielektrycznych szkieł tlenkowych z różnymi tlenkami alkalicznymi. Temat zawiera sporządzenie próbek oraz pomiar impedancji i inerpretację wyników.
 • Wytwarzanie i badanie właściwości dielektrycznych szkieł tlenkowych zawierających nanostruktury ferroelektryczne. Temat zawiera sporządzenie próbek oraz pomiar impedancji i inrerpretację wyników.
 • Wytwarzanie i badanie właściwości szkieł tlenkowych zawierających nanostruktury ferromagnetyczne. Temat zawiera sporządzenie próbek oraz badania mikroskopowe i interpretację wyników.

Propozycje tematów prac doktorskich

 • Istnieje możliwość sformułowania tematu pracy doktorskiej (w ramach studium doktoranckiego) z zakresu tematyki obejmującej:
  • Właściwości elektryczne materiałów o różnej strukturze.
  • Wytwarzanie, struktura, właściwości szkieł tlenkowych.
  • Metody pomiaru i analizy właściwości elektrycznych materiałów.
 • Jeżeli mamy podobne zainteresowania, a zamierzasz napisać doktorat nie uczestnicząc w studium doktoranckim (a na przykład pracując w zewnętrznej firmie), skontaktuj się. To też da się zrobić.
 

 

Dyplomy za granicą


Uniwersytet w Patras (Grecja)
Uniwersytetu w Patras nie ma specjalnej oferty wykładów obcojęzycznych dla studentów zagranicznych. Możliwe jest zatem jedynie realizowanie indywidualnych programów, wcześniej uzgodnionych z personelem akademickim, oraz przeprowadzanie badań niezbędnych do wykonania prac dyplomowych lub doktorskich.

Dotychczas z takiej możliwości skorzystało sześcioro dyplomantów.