Lampy elektronowe

Dziwne i ciekawe...

Na tej stronie znajdą się różne ciekawostki, lampy dziwne i niezwykłe.

Przetwornik wartości skutecznej

Tesla RA0007A

RA0007A to przedziwna lampa: dioda sterowana prądem żarzenia. Służy do pomiaru wartości skutecznej w stabilizatorach napięcia sieciowego i urządzeniach pomiarowych. Jej prąd anodowy zależy od napięcia żarzenia, a gdy jest żarzona prądem zmiennym, to "z definicji" od wartości skutecznej tego napięcia. Jest więc najprostszym jaki można sobie wyobrazić przetwornikiem "true RMS"! Była produkowana przez czeską Teslę, ale można ją znaleźć w urządzeniach pochodzących z różnych krajów.

Tesla RA0007B

RA0007B to miniaturowa wersja lampy RA0007A. Jej parametry:
Żarzenie (max 1.4V/3.5A)
Ua = 600V (max)
Ia = 0.7mA (max)

Lampy wysokich częstotliwości

Trioda decymetrowa GEMA TS1a

TS1a jest lampą generacyjną na zakres fal decymetrowych. Charakteryzuje się specyficzną konstrukcją, podporządkowaną uzyskaniu małych indukcyjności wyprowadzeń i pojemności własnych. Siatka wykonana jest w postaci równoległych pręcików. Lampy takiej konstrukcji zostały wyparte przez triody tarczowe.

Parametry:
Zarzenie: 2V / 3.65A
Napięcie anody Ua = 450V
Współczynnik wzmocnienia K = 6.5
Nachylenie charakterystyki S = 2.4mA/V
Moc admisyjna Pa = 30W
Maksymalna częstotliwość robocza Fmax = 600MHz

Pentoda "żołędziowa" 6Ż1Ż (ZSRR)

Lampy żołędziowe charakteryzują się wyprowadzeniami elektrod rozłożonymi dookoła bańki lampy. Zmniejsza to ich indukcyjność i umożliwia pracę przy wyższych częstotliwościach.

Parametry:
Zarzenie: 1.25V / 50mA
Napięcie anody Ua = 135V
Napięcie siatki II Ug2 = 67.5V
Nachylenie charakterystyki S = 0.6mA/V
Prąd anodowy Ia = 1.7mA przy napięciu siatki Ug1=-3V

Zwierak (odgromnik)

OG-600

Zwieraki służą do zabezpieczania układów elektronicznych przed impulasmi wysokiego napięcia (transile epoki lamp elektronowych). Są to lampy gazowane, zwykle wypełnione argonem pod ciśnieniem kilkudziesięciu torów. Pod wpływem przepięcia następuje wyładowanie (może przy tym popłynąć ogromny prąd), a spadek napięcia na zwieraku maleje do kilkunastu woltów.

Lampa licząca (dekatron)

Philips E1T

Elektronopromnieniowa lampa zliczająca to prawdziwy element wysokiej skali integracji epoki lamp elektronowych. Zawiera nie tylko dekadę zliczającą impulsy, ale również ekran elektroluminescencyjny umożliwiający bezpośredni odczyt. Niestety, nie jest łatwa w użyciu: wymaga dokładnie ukształtowanych impulsów, maksymalna częstotlowość zliczania jest nieduża (około 30kHz) i odczyt nie jest najwygodniejszy.

Ostatnia modyfikacja: 2.01.2003