Dziwne i ciekawe lampy elektronowe

Liczniki promieniowania jonizującego

Liczniki promienowania jonizującego były szczególnie popularne w latach zimnej wojny. Liczba produkowanych (jednostkowo i w krótkich seriach) typów była spora, a najczęściej spotykaną konstrukcją był samogaszący licznik Geigera-Mullera. Istotne elementy jego konstrukcji to walcowata katoda (czasami stanowiła ją metalowa obudowa licznika) i umieszczona osiowo anoda w postaci metalowa pręta lub drucika. Licznik najczęściej wypełniany był mieszaniną gazu szlachetnego i chlorowca lub par organicznych pod ciśnieniem rzędu kilkudziesięciu mm Hg.
W Polsce oprócz liczników rodzimej produkcji (PIE, AGH, WAT) dosyć popularne były liczniki produkcji ZSRR i NRD.

Klasyczne liczniki Geigera-Mullera

PIE DOB-60, BK-400

DOB-60 i BK-400 Przemysłowego Instytutu Elektroniki to miniaturowe liczniki G-M przeznaczone do zliczania kwantów promieniowania gamma i wysokoenergetycznych cząstek promieniowania kosmicznego.

Parametry licznika DOB-60:
Zakres pomiarowy (przy Ra=2Mohm): 0.5-40r/h
Grubość okna pomiarowego: 200mg/cm*cm Napięcie progu: Up=390-440V
Napięcie pracy: Ur=Up+110V
Długość plateau: Pl=150V
Liczba impulsów tła: 10/min

PIE BOI-33

PIE BOB-33

Licznik G-M przeznaczony do zliczania kwantów promieniowania gamma i beta.

Parametry licznika BOB-33:
Grubość okna pomiarowego: 40-48mg/cm*cm Napięcie progu: Up=280-350V
Napięcie pracy: Ur=Up+40V
Długość plateau: Pl=80V
Liczba impulsów tła: 27/min

AGH

To największy ze znanych mi liczników G-M (ma ponad pół metra długości). Jego konstrukcja wskazuje, że jest produkcji AGH, ale nie wiem jakie są jego parametry.

ZSRR AMM-4

Parametry licznika
Napięcie progu: Up=700V
Napięcie pracy: Ur=700-800V
Liczba impulsów tła: (55+/-10)/min

ZSRR STS-6

Jest przeznaczony po pomiarów promieniowania beta i gamma.

Parametry licznika
Napięcie progu: Up=285-335V
Napięcie pracy: Ur=360-440V
Grubość okna pomiarowego: 70 mg/cm*cm
Długość plateau: Pl=80V
Liczba impulsów tła: 110/min

ZSRR SN-1WG

Jest przeznaczony po pomiarów promieniowania beta i gamma.

Parametry licznika
Napięcie progu: Up=350V
Napięcie pracy: Ur=390-410V

Liczniki Geigera-Mullera z mikowym oknem

Liczniki z oknem wykonanym z cienkiej warstwy stosunkowo lekkiego materiału umożliwiają zliczanie promieniowania o mniejszej przenikliwości: alfa i beta. Jako materiał okna stosuje się zwykle mikę.

AGH BAT-2

Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 1.2 mg/cm*cm
Napięcie progu: Up=1030V
Długość plateau: Pl=150V
Liczba impulsów tła: 20/min

VEB Vakutronik VAZ-312

Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 1.7-2 mg/cm*cm
Napięcie progu: Up=950V
Napięcie pracy: Ur=1100V
Długość plateau: Pl=200V
Liczba impulsów tła: 25/min
Czas dejonizacji: Td=200us

VEB Vakutronik VAZ-310

Jest przeznaczony po pomiarów promieniowania alfa o energii większej niż 3MeV i beta o energii większej niż 40keV.

Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 1.5-2 mg/cm*cm
Napięcie progu: Up=1100V
Napięcie pracy: Ur=1250V
Długość plateau: Pl=250V
Liczba impulsów tła: 18/min
Czas dejonizacji: Td=200us

AGH XAT

Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 2 mg/cm*cm Napięcie progu: Up=1200V
Długość plateau: Pl=300V
Liczba impulsów tła: 80/min

Liczniki Geigera-Mullera do pomiaru aktywności cieczy

WAT 20/100

Parametry licznika
Napięcie pracy: Ur=730V
Długość plateau: Pl=300V

VEB Vakutronik VAZ-430

Bardzo ciekawa konstrukcja - licznik wbudowany jest w zlewkę, która umożliwia dokładne odmierzenie ilości badanej cieczy promieniotwórczej.

Parametry licznika
Grubość okna pomiarowego: 40 mg/cm*cm
Napięcie progu: Up=(850+/-50)V
Napięcie pracy: Ur=1000V
Długość plateau: Pl=250V
Liczba impulsów tła: 6/min

Domowy licznik Geigera-Mullera

W przygotowaniu

Ostatnia modyfikacja: 25.04.2004