Ryszard Jan Barczyński

O mnie... About me...
Urodziłem się w Gdańsku, w 1957. Born: 1957 in Gdansk, Poland
Większość dzieciństwa spędziłem w Gniewie (małym miasteczku, znanym z powodu zamku)
Childhood in Gniew (a little medieval city known for a castle)
Podobno najpiękniejsze lata: IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
Secondary school: IV LO in Torun, Poland
Żonaty, dwie córki.
Married, two doughters.

Politechnika i pracodawca: PG, Wydział Fizyki Technicznej, Katedra Fizyki Ciała Stałego
University & current employer: University of Technology, Gdansk.
 

Hobby
Mężczyzna składa się z hobby i mężczyzny właściwego. Moja Żona utrzymuje, że gdy hobby się rozwija, mężczyzna właściwy zanika...
A man consists of a hobby and the man proper. As my Wife says, when the hobby developes the man proper declines...
Stara elektronika, lampy elektronowe
Vintage electronics. Valves...Tubes...
Fotografia. Photography.
Linux Agat