Omig AS-571

Pierwszy polski aparat słuchowy

o stara wersja strony. Nowa znajduje się tutaj.

Zakład Podzespołów Radiowych Omig powstał w lipcu 1957 roku jako zakład pomocniczy przy Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie. Usamodzielnił się w następnym roku. Przedsiębiorstwo produkowało miniaturowe podzespoły RL, jak i aparaty słuchowe. W kwietniu 1958 zakład zatrudniał 100 pracowników.

AS-571 to pierwszy tranzystorowy aparat słuchowy produkowany w Polsce (od roku 1957), będący jednocześnie pierwszym komercyjnym urządzeniem tranzystorowym.

Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi aparatu słuchowego AS-571, numer seryjny 1072.

Prezentowany aparat pochodzi z końca 1958, czyli raczej z późnego okresu produkcji. Został on wkrótce wyparty przez aparaty AS-2 i AS-3, nieco mniejsze i znacznie nowocześniej zaprojektowane. Aparaty słuchowe umożliwiały Omigowi przetestowanie nowo wprowadzanych do produkcji miniaturowych podzespołów.
Źródłem sygnału jest mikrofon krystaliczny, dopasowany do stopnia wejściowego poprzez miniaturowy transformator. Zastosowano cztery tranzystory firmy Philips: OC70 (wzmacniacz wstępny w układzie wtórnika emiterowego) 2*OC71 oraz OC72 (wzmacniacz mocy). Końcówki elementów poprzewlekano przez wywiercone w płytce otworki i połączono po przeciwnej stronie.
Douszna słuchawka jest przyłączana do gniazdka za pomocą elastycznego przewodu. Montaż wykonano na płytce z bakielitu. Wzmocnienie jest regulowane za pomocą miniaturowego potencjometru sprzężonego z wyłącznikiem. Zasilanie stanowi jedno ogniwo R6.

Powrót na początek tranzystorowych różności.