Sekcja logistera E-50/E-P1
Logister serii E-50 produkcji łódzkiej firmy Fonica. Wnętrze zalane jest miękką żelowatą żywicą. Montaż wykonano na dwóch płytkach drukowanych umieszczonych po bokach modułu.
Rezystory wlutowano pomiędzy płytkami. Po uzunięciu żywicy ukazują się tranzystory owinięte przylepcem. Niestety, są to importowane SFT308. Liczyliśmy na polskie tranzystory impulsowe, a znaleźliśmy najprawdopodobniej francuskie.

Sekcja logistera E-50/E-S1
Logister serii E-50 produkcji łódzkiej firmy Fonica. Wnętrze zalane jest miękką żelowatą żywicą. Montaż wykonano na dwóch płytkach drukowanych umieszczonych po bokach modułu.
Sercem modułu jest tranzystor TG51

Powrót na początek tranzystorowych różności.