EiM Spis treści:


Materiały

Zalecana literatura
Materiały z wykładów

Sprawy organizacyjne

Egzamin i zasady oceniania
Prowadzący zajęcia