Elektryczność i magnetyzm

Informacje na tej stronie dotyczą wykładu prowadzonego na pierwszym roku Wydziału FT i MS Politechniki Gdańskiej.
Ostatnie zmiany: 26.02.2017

Zajęcia prowadzą...

Wykłady

Dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński, prof. nadzw. PG

Ćwiczenia rachunkowe

Mgr inż. Piotr Kupracz
Dr inż. Tareusz Miruszewski
Dr inż. Leszek Wicikowski