Programowanie Niskiego Poziomu i Mikrokontrolerów

Informacje na tej stronie dotyczą wykładu prowadzonego na kierunku Informatyki stosowanej w semestrze letnim 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 25.04.2018

Literatura

Zalecane podręczniki

 1. Piotr Gałka, Paweł Gałka, Podstawy programowania mikrokontrolera 8051;
  Zawiera informacje o systemie DSM-51 używanym w trakcie niektórych ćwiczeń laboratoryjnych oraz o budowie i liście rozkazów podstawowych wersji procesora 8051. Pozycja podstawowa.
 2. Philips Semiconductors, 80C51-Based 8-Bit Microcontrollers;
  Kompletna informacja o podstawowych wersjach mikrokontrolerów opartych o rdzeń 8051. Podobne publikacje można znależć w formie elektronicznej na stronach WWW wielu producentów mikrokontrolerów. Nie jest to oczywiście literatura "do wykucia", ani nawet "do czytania", ale jest niezbędna przy pisaniu ambitniejszych programów.
 3. Podstawowym źródłem informacji o procesorach PSoC są informacje zawarte na stronie WWW producenta.
 4. Jacek Bogusz, Programowanie mikrokontrolerów 8051 w jęsyku C w praktyce;
  Książka godna polecenia.
 5. Jacek Bogusz, Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych;
  Jak sama nazwa wskazuje zawiera opisy najpopularniejszych lokalnych interfejsów szeregowych.

Literatura dodatkowa - do poduszki dla zainteresowanych, ambitnych i ciekawych

 • S.A. Money, Mikroprocesory;
  Poradnik zawierający dużo informacji o starszych mikrokontrolerach różnych producentów i o różnej architekturze. Zawiera również informacje o podstawowych układach wspomagających i mikroprocesorach ogólnego przeznaczenia.
 • Ryszard Pełka, Mikrokontrolery, architektura, programowanie, zastosowania
  Obejmuje opis podstaw architektury mikrokontrolerów, ich współpracy z otoczeniem i przykłady programowania zarówno w assemblerze, jak i w języku C.
 • Jacek Bogusz, Mikrokontrolery ST7Lite w praktyce
  Książka dla wykonujących dodatkowe projekty na tym mikrokontrolerze.
 • Logistyka

  Zaliczenie
  Ocena końcowa będzie uzależniona od liczby zdobytych punktów zaliczeniowych. 20 punktów będzie można zdobyć w trakcie egzaminu i 20 za laboratoria. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny będzie zdobycie z każdej części co najmniej 11 punktów.
  Egzamin: Termin poprawkowy:
  Różne materiały i informacje o laboratoriach.
  Projekty (wyłącznie dla chętnych ochotników) mogą być podstawą zaliczenia części lub całości laboratoriów.
   

  Wykłady

  Program na najbliższą przyszłość. Program (jak to program) jest tylko zapisem zamierzeń, ale im bliższe będą terminy, prawdopodobnie tym bardziej będzie konkretny...
  Data Tematyka Uwagi, literatura, materiały pomocnicze
  Wstęp
  • Mikroprocesory i mikrokontrolery
  • Standardowa architektura mikrokontrolerów
  • Pamięć w układach mikrokontrolerów
   • Mapy pamięci
   • Segmentacja pamięci
   • Podstawowe tryby adresowania
  Wstęp.
  Architektura mikrokontrolera 8051 Struktura i hardware mikrokontrolerów rodziny MCS51.

  Pełną dokumentację mikrokontrolerów 8051 można znaleźć na stronach WWW producentów, na przykład firmy INTEL (klasyka) albo ATMEL (mikrokontrolery z pamięcią FLASH używane w trakcie laboratorium).
  Cykl tworzenia oprogramowania
  • Translatory, oprogramowanie skrośne
  • Narzędzia uruchomieniowe
  Wstęp do assemblera
  Assembler.
  Wprowadzenie do laboratorium
  Lista rozkazów mikrokontrolera 8051
  Część pierwsza - instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne
  Instrukcje - cz. 1.
  28.03.2018 Lista rozkazów mikrokontrolera 8051
  Część druga - operacje bitowe, stos, skoki i wywołanie podprogramów.
  Instrukcje - cz. 2.
  4.04.2018 Makrodefinicje
  Oprogramowanie przerwań
  Makro, przerwania.
  Program z wykładu (konkurs).
  11.04.2017 Sprzężenie mikrokontrolera ze światem zewnętrznym - cz. I
  • Klawiatura matrycowa.
  • Sterowanie sekwencyjne wskaźników siedmiosegmentowych.
  • Brama równoległa (przykład: Intel 8255).
  • Licznik/zegar (przykład: Intel 8253).
  We/Wy: cz. 1, cz. 2.
  18.04.2018 Sprzężenie mikrokontrolera ze światem zewnętrznym - cz. II
  • Układy dopasowania napięć i prądów. Separacja galwaniczna.
  • Sterowanie silników krokowych.
  Dopasowanie, silniki.
  25.04.2018 Sprzężenie mikrokontrolera ze światem zewnętrznym - cz. III
  • Przetwarzanie A/C i C/A
  • Struktura systemu pomiarowo sterującego
  DA/AD, Struktura
  Specjalizowane interfejsy szeregowe w układach mikrokontrolerów
  • I2C
  • SPI
  • 1-Wire
  Sprzężenie mikrokontrolera ze światem zewnętrznym - cz. IV
  • Elektryczne metody pomiarów wielkości fizycznych
  • Realizacja podstawowych algorytmów regulacji
  Nieco o CAN i innych interfejsach przemysłowych.
  PSoC
  Język C w programowaniu mikrokontrolera
  Układy kontroli zasilania i watchdog