Szkła Specjalne

Informacje na tej stronie dotyczą wykładu na drugim stopniu Inżynierii Materiałowej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Ostatnia modyfikacja: 24.04.2017

Literatura przedmiotu

Podręczniki

Niestety, po polsku nie ma żadnego w miarę współczesnego i kompletnego podręcznika. Wszystkie wymienione angielskojęzyczne podręczniki i monografie zawierają znacznie szerszy zakres materiału niż objęty jest programem przedmiotu.
 1. Introduction to Glass Science and Technology, James E. Shelby, The Royal Society of Chemistry 2005
  Bardzo dobry podręcznik, skupia się głównia na szkłach tlenkowych.
 2. Materials Science and Technology - Glasses and Amorphous Materials, Vol. 9, Volume Editor J. Zarzycki
  Obszerna monografia, zawiera szeroki przegląd stanu wiedzy - dla naprawdę ambitnych.

Literatura uzupełniająca - podstawy podstaw, do poduszki dla zainteresowanych, ambitnych i ciekawych

 • Technologia Szkła, Wacław Nowotny
  Podręcznik dla technikum szklarskiego, istnieje wiele wydań. Dla zainteresowanych procesami technologicznymi.
 • Logistyka

  Zaliczenie
  Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie powyżej 50% punktów zaliczeniowych. Można je zdobywać pisząc sprawdziany w połowie i przy końcu semestru. Konieczne jest również wygłoszenie seminarium. Do oceny końcowej seminarium wchodzi z taką samą wagą jak punkty z kolokwiów.

  Wykłady

  Program na najbliższą przyszłość. Program (jak to program) jest tylko zapisem zamierzeń, ale im bliższe będą terminy, tym bardziej będzie szczegółowy i konkretny...
  Rada: jeżeli zdołasz - przed wykładem zajrzyj do literatury - nauczysz się więcej...
  Data Tematyka Literatura, materiały pomocnicze Seminaria
  23.02.2017 Wstęp: szkło w naszym otoczeniu, historia szkła. Wstęp.
  2.03.2017 Warunki tworzenia sie szkła. Cechy stanu szklistego. Podejście strukturalne i kinetyczne.
  • Szkło w sztuce
  • Szkło w architekturze
  9.03.2017 (zajęcia skończą się wyjątkowo o 13.40) Uporządkowanie i nieuporządkowanie w szkle. RDF. Porządek i nieporządek.
  • Hutnictwo szkła w Polsce i Europie
  • Produkcja szkła a środowisko
  16.03.2017 Termodynamika przejścia szklistego. Właściwości termiczne szkieł cz.1 - rozszerzalność cieplna szkieł. Termodynamika.. Właściwości termiczne - rozszerzalność.
  • Metody wytwarzania światłowodów
  • Zastosowanie szkieł metalicznych
  23.03.2017 Właściwości termiczne szkieł cz.2 - pojemność cieplna szkieł, cz. 3 - przewodnictwo cieplne szkieł.
  Metoda zol - żel.
  Właściwości termiczne Cz.2, Cz. 3.
  • Szkło w transporcie
  • Szkło w budownictwie
  Metoda zol - żel.
  Aerożele.
  Zol-żel i aerożele.
  • Klasyczne przyrządy optyczne
  • Szkło dla energii słonecznej
  24.04.2017 Cienkie warstwy wytwarzane motodą zol-żel. Warstwy hybrydowe. Cienkie warstwy. Warstwy hybrydowe.
  • Szkła dla składowania materiałów radioaktywnych
  • Szkła porowate
  9.05.2017 Szkła azotowane. Szkła azotowane.
  • Kolokwium.
  16.05.2017 Półprzewodniki amorficzne. PDF.
  • Aplikacje światłowodów.
  • Szkła organiczne.
  23.05.2017 Przewodnictwo szkieł tlenkowych z TMO.
  • Szkła w ogniwach paliwowych i składowaniu H2.
  • EPR w szkłach.
  30.05.2017 Przewodnictwo jonowe i mieszane szkieł tlenkowych. PDF
  6.06.2017 Liniowe własnosci optyczne szkieł. PDF
  • EXAFS w szkłach.
  13.06.2017
  • NMR w szkłach.
  20.06.2017
  • Kolokwium.

  Napisz Strona "domowa"