Szkła Specjalne

Informacje na tej stronie dotyczą wykładu na drugim stopniu Inżynierii Materiałowej w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Ostatnia modyfikacja: 26.04.2018

Literatura przedmiotu

Podręczniki

Niestety, po polsku nie ma żadnego w miarę współczesnego i kompletnego podręcznika. Wszystkie wymienione angielskojęzyczne podręczniki i monografie zawierają znacznie szerszy zakres materiału niż objęty jest programem przedmiotu.
 1. Introduction to Glass Science and Technology, James E. Shelby, The Royal Society of Chemistry 2005
  Bardzo dobry podręcznik, skupia się głównia na szkłach tlenkowych.
 2. Materials Science and Technology - Glasses and Amorphous Materials, Vol. 9, Volume Editor J. Zarzycki
  Obszerna monografia, zawiera szeroki przegląd stanu wiedzy - dla naprawdę ambitnych.

Literatura uzupełniająca - podstawy podstaw, do poduszki dla zainteresowanych, ambitnych i ciekawych

 • Technologia Szkła, Wacław Nowotny
  Podręcznik dla technikum szklarskiego, istnieje wiele wydań. Dla zainteresowanych procesami technologicznymi.
 • Logistyka

  Zaliczenie
  Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie powyżej 50% punktów zaliczeniowych. Można je zdobywać pisząc sprawdziany w połowie i przy końcu semestru. Konieczne jest również wygłoszenie seminarium. Do oceny końcowej seminarium wchodzi z taką samą wagą jak punkty z kolokwiów.

  Wykłady

  Program na najbliższą przyszłość. Program (jak to program) jest tylko zapisem zamierzeń, ale im bliższe będą terminy, tym bardziej będzie szczegółowy i konkretny...
  Rada: jeżeli zdołasz - przed wykładem zajrzyj do literatury - nauczysz się więcej...
  Data Tematyka Literatura, materiały pomocnicze Seminaria
  1.03.2018 Wstęp: szkło w naszym otoczeniu, historia szkła. Wstęp.
  8.03.2018 Warunki tworzenia sie szkła. Cechy stanu szklistego. Podejście strukturalne i kinetyczne.
  • Okna termochromowe i elektrochromowe
  15.03.2018 Uporządkowanie i nieuporządkowanie w szkle. RDF. Porządek i nieporządek.
  • Hutnictwo szkła w Polsce i w Europie
  22.03.2018 Termodynamika przejścia szklistego. Właściwości termiczne szkieł cz.1 - rozszerzalność cieplna szkieł. Termodynamika.. Właściwości termiczne - rozszerzalność.
  • Badanie szkieł w archeologii
  29.03.2018 Właściwości termiczne szkieł cz.2 - pojemność cieplna szkieł, cz. 3 - przewodnictwo cieplne szkieł.
  Właściwości termiczne Cz.2, Cz. 3.
  • Metody wytwarzania i aplikacje światłowodów
  • Szkła organiczne
  5.04.2018 Metoda zol - żel.
  Aerożele.
  Zol-żel
  • NMR w szkłach
  Zol-żel: cz. 1, cz.2.
  12.04.2018 Cienkie warstwy wytwarzane motodą zol-żel. Warstwy hybrydowe. Cz.1, Cz. 2.
  • Kolokwium
  19.04.2018 Szkła azotowane. Azotowane i nie tylko.
  • Szkło w klasycznych przyrządach optycznych
  26.04.2018 Półprzewodniki amorficzne. Pasmowe. TMO. Jonowe.
  • Szkła w ogniwach paliwowych i składowaniu wodoru
  10.05.2018
  • Zastosowania szkieł metalicznych
  • Szkło w transporcie
  17.05.2018
  • Szkło dla energii słonecznej
  • Szkło w sztuce i architekturze
  24.05.2018
  • BFN
  7.06.2018
  • Kolokwium
  14.06.2018
  • Podsumowanie.

  Napisz Strona "domowa"