Wstęp do Elektroniki i Elektrotechniki
2016/2017

 stdarek
Uczelnia
 
Wydział
 
Katedra
 
Laboratorium
 
Regulamin
 
Instrukcje
 
Ćwiczenia

Ostatnia modyfikacja: 14.06.2017

Literatura

Zalecane podręczniki

 1. Michał Polowczyk, Elektronika dla fizyków, PWN Warszawa 1987.
  Niestety pozycja już dosyć stara i miejscami nieaktualna.
 2. Barbara PiĂłro, Marek PiĂłro, Podstawy elektroniki, WSIP.
  Podręcznik dla technikum. Bardzo dobry na początek.
 3. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ 2003
  Książka poruszająca wiele zagadnień projektowania układów elektronicznych bez wnikania w modele matematyczne. Polecam zainteresowanym elektroniką.
 4. Mirosław Rusek, Jerzy Pasierbiński, Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, NT Warszawa 2006.
 5. Witold J. Stepowicz, Elementy półprzewodnikowe i układy scalone;
  Skrypt PG. Niektóre zagadnienia są dosyć uproszczone, ale powinien w zasadzie objąć większą część wykładu dotyczącego elementów półprzewodnikowych.

Sprawy organizacyjne

Warunki zaliczenia

 1. By zdobyć zaliczenie przedmiotu należy zdobyć powyżej 50% możliwych punktów zarówno z wykładów, jak i z laboratorium.
 2. Ocena końcowa zależy od sumy tych punktów, wykład i laboratorium posiadają tą samą wagę.
 3. Punkty z wykładu zdobywa się za:
  • Końcowe colloquium = 20 punktĂłw
  • Ewentualne dodatkowe punkty, na przykład za konkursy i projekty (tylko "do licznika")

Wykłady

Program na najbliższą przyszłość. Program (jak to program) jest tylko zapisem zamierzeń, ale im bliższe będą terminy, tym bardziej będzie szczegółowy i konkretny...
Rada: przed wykładem zajrzyj do literatury, a nauczysz się więcej...
Data Tematyka Uwagi, literatura, materiały pomocnicze
1-8.03.2017 Podstawowe pojęcia i prawa
 • Podstawowe pojęcia elektroniki i elektrotechniki
 • Klasyfikacja układĂłw elektronicznych
 • Rozwiązywanie obwodĂłw elektrycznych
  • Prawo Ohma
  • Prawa Kirchhoffa
  • Zasady Thevenina i Nortona
 • Elementy elektroniczne, ich rodzaje
 • Podstawowe pomiary elektryczne
 • DwĂłjniki i czwĂłrniki
 • Schematy i symbole
Podstawy podstaw... Materiał tych wykładów należy opanować przed przystąpieniem do laboratoriów

Prezentacje z wykładu:
Wstęp
Elementy
Schematy. Norton, Thevenin i dwĂłjniki. Proste pomiary.
Zadania z wykładu.
15.03.2017 Elementy i układy RLC
 • Proste ukłdy RLC w obwodach prądu stałego i zmiennego
 • Rezystory
 • Kondensatory
 • Cewki indukcyjne
Proste układy RLC: cz. 1, cz. 2.
Elementy: R, L, C.
29.03-5.04.2017 Elementy elektroniczne oparte o półprzewodniki homogeniczne
 • Temperaturowa zaleĹźność koncentracji i ruchliwości - termistory
 • Nośniki nadmiarowe
  • Elektroluminescencja
  • Fotoprzewodnictwo - fotorezystory
Cz. 1., Cz. 2.
5-12.04.2017 Przyrządy złączowe
 • Złącze P-N i jego właściwości
 • Diody, ich rodzaje, zastosowania i układy pracy
  • Prostowniki
  • Diody szybkie
  • Diody Zenera
  • Diody pojemnościowe
  • Diody tunelowe
Złącze pn. Diody 1, Diody 2. Diody m-s.
19.04.2017 Tranzystory bipolarne (złączowe)
 • Zasada działania tranzystora
 • Podstawowe właściwości tranzystora
Tranzystor 1, tranzystor 2.
26.04.2017
 • Modele tranzystorĂłw
 • Podstawowe układy pracy tranzystora
 • WybĂłr praktycznych zastosowań tranzystorĂłw
WE, WB, WC, aplikacje
26.04-16.05.2017
 • Moc, ciepło i półprzewodniki
 • Róşne technologie produkcji tranzystorĂłw
Metody. Rodzaje, ciepło.
24.05.2017 Tranzystory polowe złączowe (FET) Tranzystory polowe z izolowaną bramką (MOSFET) FET, FET cz. 2.
31.05.2017 Tyrystory, triaki, diaki, tranzystory jednozłączowe, tranzystory IGBT...
Varia.
31.05.2017 Układy scalone - wstęp
 • Monolityczne układy scalone
 • Układy hybrydowe cienkowarstwowe
 • Układy hybrydowe grubowarstwowe
US - Wstęp.
7.06.2017 Analogowe układy scalone
 • Wzmacniacze operacyjne i ich właściwości
 • Specjalizowane układy analogowe
 • Układy scalone do urządzeń zasilających
US analogowe - cz. 1, cz. 2, cz. 3.
Cyfrowe układy scalone
 • Rodziny cyfrowych układĂłw scalonych
 • Układy małej i średniej skali integracji
 • Układy wielkiej skali integracji
  • Mikroprocesory
  • Układy pamięci
  • Mikrokontrolery
  • Inne układy programowane
Cz.1, cz.2, cz.3.
Na zakończenie... Historia rozwoju elektroniki Trochę luźniejszego opowiadania na pożegnanie...

 

 

 

 

 

 

Link   
Szablony stron