Laboratorium WEiE 2011/2012

 stdarek
 
Uczelnia
 
Wydział
 
Katedra
 
Wykłady
 
Literatura
 
Zasady
 
Materiały
 

Sprawy organizacyjne

 

Prowadzący laboratoria

 • dr inż. Marek Chmielewski WWW
 • mgr inż. Paweł Gdaniec
 • dr Grzegorz Kruk

Regulamin i warunki zaliczenia

 • Regulamin laboratorium jest tutaj.

  Formatka będąca kartą tytułową sprawozdania. Należy ją wydrukować.
 • Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący może odstąpiś od tej zasady.
 • Zaliczenie laboratorium jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu.

Dokumentacja

 

Oscyloskop OS1022CD

Generator funkcyjny DF1641B

Multimetr cyfrowy AX-18B

 • ...
 • ...

Potrójny zasilacz laboratoryjny

Program ćwiczeń

Program na najbliższą przyszłość.
Rada: przed przystąpieniem do ćwiczenia skorzystaj z literatury i naucz się tego, co Ci będzie potrzebne...
Data Tematyka (to trzeba umieć!) Uwagi, materiały pomocnicze
1 tydzień Wprowadzenie
Cwiczenie "0"
2 tydzień
Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych Zapoznamy się z przyrządami dostępnymi w laboratorium.
Do tego ćwiczenia nie potrzeba przygotowywać konspektu. Instrukcja: PDF.
Cwiczenie "1"
3-4 tydzień
Prawa Ohma i Kirchhoffa. Prąd stały i zmienny w obwodach RLC
 • Prawo Ohma
 • Prawa Kirchhoffa
 • Zasady Thevenina i Nortona
 • Przepływ prądu stałego i zmiennego przez elementy R, L, C
 • Proste układy elementów R, L i C w obwodach prądu zmiennego i stałego
 • Instrukcja: PDF
  Papier log-log: 5x2 gęsty; 5x3 rzadki.
  Cwiczenie "2"
  5-6 tydzień
  Diody, ich rodzaje i właściwości Instrukcja: PDF
  Cwiczenie "3"
  7-8 tydzień
  Tranzystory bipolarne Instrukcja.
  Cwiczenie "4"
  9-10 tydzień
  Tranzystory polowe Instrukcja
  Cwiczenie "5"
  11-12 tydzień
  Właściwości wzmacniacza operacyjnego
  Cwiczenie "6"
  13-14 tydzień
  Podstawowe funktory logiczne
  14 tydzień Podsumowanie i rozliczenie laboratorium

   

   

  Link   
  Szablony stron