Maria Gazda Maria Gazda
Specjalizacja: ceramiczne przewodniki jonowe, ogniwa paliwowe, nadprzewodniki i metale granulaste, szkła, krystalizacja w fazie stałej
Professional interests: ceramic ionic conductors, SOFC, granular metals and superconductors, glass, solid state crystallisation
e-mail: maria@mif.pg.gda.pl
Pokój / Room: Centrum Nanotechnologii 4/15
Tel.:58 348 6615

Zajęcia         Konsultacje

Niektore tresci wykladow, oraz plany laboratoriow i seminariow znajduja sie ponizej.
Krystalografia, semestr II IM
Krystalografia dla Nanotechnologii, semestr IV IM
Krystalografia II, semestr I, 2 stopien IM
Fizyka Fazy Skondensowanej , semestr II, 2 stopien FTiMS
Fizyka Materialow, semestr I, 2 stopien IM
Inżynieria Nowych Materiałów, semestr VI FTiMS
Materiały Funkcjonalne, semestr VI IM
Materiały Funkcjonalne, semestr II, 2 stopien IM
Elektroceramika, semestr I, 2 stopien IM