dr Ryszard Twardowski  pokój 33c Gmach Główny
       Godziny konsultacji  w czasie sesji poprawkowej:  środa 14.09 godz. 13:15 - 14
                                                                                  
 

      Automatyka i Robotyka
                            - II Semestr - 1 gr
                           

         Informatyka
                                       -  II Semestr
                                       - III Semestr

        Inżynieria Biomedyczna
                                        - II Semestr
                                        - I Semestr - 3 i 4 gr