dr Ryszard Twardowski  pokój 33c Gmach Główny
       Godziny konsultacji:  środa 15:15 - 16
                                       piątek 15:15 - 16   
                                                                                   

   
 Automatyka i Robotyka

                            - II Semestr - 1 gr
                           

         Informatyka
                                       -  II Semestr
                                       - III Semestr

        Inżynieria Biomedyczna
                                        - II Semestr
                                        - I Semestr - 3 i 4 gr