Szymon Winczewski - strona domowa

Witam na mojej stronie domowej! Jak widać, strona w (wiecznym...) przygotowaniu.
Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017: poniedziałek 13:15-14:00, środa 16:15-17:00, czwartek 16:15-17:00, p. 106 GG
E-mail: wisnia (malpka) kdm (kropka) task (kolejna kropka) gda (ostatnia kropeczka) pl

Komputerowe modelowanie materiałów (laboratorium, NANO)
Warunki zaliczenia
Ćwiczenia:
Ćwiczenie 1 (2 tygodnie, praktyczne sprawdzenie umiejętności)
gnuplot - wprowadzenie
Ćwiczenie 2 (3 tygodnie, praktyczne sprawdzenie umiejętności)
Ćwiczenie 3 (2 tygodnie, sprawozdanie)
Ćwiczenie 4 (2 tygodnie, sprawozdanie)
Ćwiczenie 5 (2 tygodnie, sprawozdanie)
Wyniki (wszystkie grupy)

Algorytmy rozproszone (laboratorium, IS)
Warunki zaliczenia
Zestaw 1 (2 tygodnie)
Zestaw 2 (3 tygodnie)
Zestaw 3 (3 tygodnie)
Zestaw 4 (3 tygodnie)
Wyniki (obie grupy)

Algorytmy rozproszone (wykład, IS)
Slajdy cz. 1 (autor: J. Dziedzic)
Slajdy cz. 2
Slajdy cz. 3 (autor: J. Dziedzic)