ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • obliczenia relatywistycznych struktur atomowych
  • teoria zderzeń elektronowych (metoda J-macierzy, metoda wielokonfiguracyjna Diraca-Focka)
  • metody sztucznej inteligencji w klasyfikacji tekstów
  • rozpraszanie światła laserowego na nanocząstkach złota
  • obliczenia elektrycznych momentów dipolowych atomów