PROJEKTY, APLIKACJE, INNOWACJE, WDROŻENIA

  • Projekt e-Doświadczenia w fizyce - tworzenie zestawu aplikacji wspierających dydaktykę fizyki (kierownik projektu)
  • JMATRIX - program do obliczeń rozproszeniowych przesunięć fazowych przy użyciu nierelatywistycznej jak i relatywistycznej metody J-macierzy
  • COWF (Continuum Wave Functions Generator) - program do obliczeń rozproszeniowych przesunięć fazowych przy użyciu wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka (współautor)
  • OfflineXML - program do kontekstowej klasyfikacji tekstów (współautor)