PUBLIKACJE NAUKOWE

(od najnowszych)
 1. M.A. Płotka, P. Syty, M. Kwaśnik
  E-experiments in physics. Proper business process management, collaborative development process and project management guidance – remedy for avoiding the main IT project’s failure
  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 37 (2014) 57-60  [PDF]
 2. M.A. Płotka, P. Syty
  The efficient tailoring of IT product, specific to the stakeholder's needs throuhg direct, personal involvement and understanding
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Studia Ekonomiczne 158/13 (2013)  [PDF]
 3. P. Syty, Ł. Redynk and J.E. Sienkiewicz
  Application of the J-matrix method to multichannel scattering
  European Physical Journal ST 222 (2013) 2323–2328  [PDF]
 4. M.A. Płotka, P. Syty
  Good practices in requirements, project and risk management. A case study in educational IT project
  Informatyka Ekonomiczna / Business Informatics 3 (25) (2012) 160-173  [PDF]
 5. M.A. Płotka, P. Syty
  Good practices in requirements, project and risk management in educational IT projects
  Computer Science and Information Systems, ieeexplore.ieee.org (2012)  [PDF]
 6. M.A. Płotka, P. Syty, P. Jasik
  e-Doświadczenia - wirtualne doświadczenia fizyczne
  w "Edukacja bez barier" (2011)  [PDF]
 7. M.A. Płotka, P. Syty
  Komunikacja człowiek-komputer w interaktywnych symulacjach doświadczeń fizycznych
  w "Interfejs Użytkownika - Kansei w praktyce 2011", PJWSTK, Warszawa (2011)  [PDF]
 8. M.A. Płotka, P. Syty
  Interfejs użytkownika w aplikacjach naukowych, obliczeniowych i inżynierskich
  w "Interfejs Użytkownika - Kansei w praktyce 2009", PJWSTK, Warszawa (2009)  [PDF]
 9. J.E. Sienkiewicz, P. Syty
  Architektura warstwowa aplikacji internetowych
  "Oblicza Internetu", materiały konferencyjne, PWSZ, Elbląg, 2008  [PDF]
 10. P. Syty, J.E. Sienkiewicz
  Relativistic multiconfiguration method in low-energy scattering of electrons from argon atoms
  J. Phys. B: At., Mol. and Opt. Phys. 38 (2005) 2859-2869  [PDF]
 11. P. Syty
  Relatywistyczna metoda wielokonfiguracyjna w obliczeniach atomowych
  Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska (2003)  [PDF]
 12. P. Syty, J. E. Sienkiewicz, S. Fritzsche
  Relativistic multiconfiguration method in low energy scattering of electrons from xenon atoms
  Rad. Phys. Chem. 68 (2003) 301-305  [PDF]
 13. J.E. Sienkiewicz, S. Telega, P. Syty, S. Fritzsche
  Critical minima in elastic scattering of electrons from Ar and Zn
  Rad. Phys. Chem. 68 (2003) 285-289  [PDF]
 14. J.E. Sienkiewicz, S. Telega, P. Syty, S. Fritzsche
  Differential cross section minima in elastic scattering of electrons from zinc
  Phys. Lett. A 293 (2002) 183-187  [PDF]
 15. J.E. Sienkiewicz, V. Konopińska, S. Telega, P. Syty
  Critical minima in elastic electron scattering from argon
  J. Phys. B: At., Mol. and Opt. Phys. 34 (2001) L409-L418  [PDF]
 16. J.E. Sienkiewicz, S. Fritzsche, P. Syty
  Exchange contributions to spin polarization in low-energy electron scattering from Xe and Hg
  Acta Phys. Pol. A 98 (2000) 41-46  [PDF]
 17. P. Syty
  The J-matrix method: numerical computations
  TASK Quarterly 3 No. 3 (1999) 269-276  [PDF]

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE

 • lista w przygotowaniu