PRACA ZAWODOWA

  • od lipca 2017 - Politechnika Gdańska, adiunkt w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  • październik 2007 - czerwiec 2017 - Politechnika Gdańska, starszy wykładowca w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  • październik 2006 - wrzesień 2007 r. - Politechnika Gdańska, asystent w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  • marzec 1999 - wrzesień 2006 r. - Politechnika Gdańska, asystent w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Metod Matematycznych, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  • wrzesień 1998 r. - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot (praktyka studencka)
PEŁNIONE FUNKCJE
  • 2008-2014 - opiekun Sekcji Informatycznej przy Kole Naukowym Studentów Fizyki PG
  • 2010-2014 - kierownik innowacyjnego projektu edukacyjnego "e-Doświadczenia w fizyce"
  • od 2012 - Pełnomocnik Dziekana WFTiMS ds informatycznych
  • 2013-2014 - Zastępca członka Krajowej Sieci Tematycznej Edukacja i Szkolnictwo Wyższe z ramienia Politechniki Gdańskiej
  • 2013 - Członek Grupy Roboczej ds Upowszechniania i Mainstreamingu przy Krajowej Sieci Tematycznej Edukacja i Szkolnictwo Wyższe