dr inż. Paweł Syty

Informacje i materiały dydaktyczne dla studentów

Strona główna
Skrócony adresy tej strony: http://students.sylas.info
Kontakt: pokój 413 GB, tel. (+48 58) 348 61 34, e-mail: pawel.syty@pg.edu.pl
Konsultacje: miejsce i terminy: MojaPG

Materiały dydaktyczne

Bieżące materiały dydaktyczne do prowadzonych przeze mnie przedmiotów dostępne są jedynie za pośrednictwem uczelnianej platformy dydaktycznej Moodle:

Wyjątki:

Archiwum materiałów dydaktycznych (uwaga - materiały mogą być nieaktualne!):

Obiektowe języki programowania IV sem. IS / MS
Języki programowania IV sem. M
Mechanika teoretyczna IV sem. MS; III sem. FS / IS
Inżynieria oprogramowania VI sem. FS / IS
Metody obliczeniowe II sem. Podypl. Stud. Inf.
Metody programowania (OOA/D, SQL+PHP)   IV sem. MS
Obliczenia symboliczne III sem. MS
Wstęp do informatyki (TeX / LaTeX) I sem. IS
Wstęp do modelowania komputerowego II sem. Podypl. Stud. Pedag.
Algorytmy i struktury danych III sem. IS
Pakiety matematyczne w fizyce kwantowej IX sem. IS
Wstęp do informatyki I sem. Podypl. Stud. Inf.

Odnośniki

[HTM]Uczelniana platforma Moodle
Opis symboli użytych przy odnośnikach:
<<<<< - element niedawno zaktualizowany.
[PDF] - plik w formacie Adobe Portable Document. Do odczytu można użyć np. programu Acrobat Reader.
[TAR] - plik w formacie TAR zwykle zawierający kilka scalonych plików. Rozpakowanie: tar -xf [plik.tar] lub np. program WinRAR.
[TGZ] - spakowane archiwum TAR. Rozpakowanie: gzip -d [plik.tar] lub np. program WinRAR.
[RAR] - plik w formacie RAR zawierający spakowane pliki. Rozpakowanie: rar e [plik.rar] lub np. program WinRAR.
[PPT] - plik w formacie Microsoft Power Point. Do odczytu można użyć np. programu Power Point Viewer 2003.
[HTM] - plik w formacie HTML. Do odczytu należy użyć dowolnej przeglądarki WWW.
[WWW] - odnośnik do zewnętrznej strony WWW. Jeżeli zdarzy się, że dana strona już nie istnieje, proszę o informację.