INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Powrót

Program i zasady zaliczenia przedmiotu

[HTM] Wstęp do laboratorium
[HTM] Ogólne zasady zaliczenia laboratorium
[HTM] Szczegółowy program zajęć
[HTM] Harmonogram wykonywania poszczególnych ćwiczeń oraz zasady ich punktacji, terminy sprawdzianów
[HTM] Przykładowe pytania na sprawdziany

Literatura

I. Sommerville "Inżynieria oprogramowania", WNT 2003
      [WWW] Strona autora
      [PDF] Rozdział 5 z wydania 6 (polskiego): Wymagania stawiane oprogramowaniu
      [PDF] Rozdział 12 z wydania 6 (polskiego): Projektowanie obiektowe
      [PDF] Rozdział 6 z wydania 7 (angielskiego): Software Requirements (Inżynieria wymagań)
      [PDF] Rozdział 26 z wydania 7 (angielskiego): Software Cost Estimation (Szacowanie kosztu oprogramowania)
J. Górski (red.) "Inżynieria oprogramowania", MIKOM 1999
      [PDF] Rozdział 2: Inżynieria wymagań
      Rozdział 4: Obiektowe modelowanie i analiza
          [PDF] 4.3. Perspektywa strukturalna - model obiektów
          [PDF] 4.9. Budowa modelu obiektowego
          [PDF] 4.4. Perspektywa behawioralna - model dynamiczny
          [PDF] 4.10. Budowa modelu dynamicznego
          [PDF] 4.5. Perspektywa transformacji danych - model funkcjonalny
          [PDF] 4.11. Budowa modelu funkcjonalnego
[PPT] Slajdy do wykładów Prof. Sienkiewicza: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28
[HTM] Raport wykonalności - ogólne zasady i punktacja
[HTM] Modele i notacja UML
[HTM] Modelowanie przypadków użycia
[WWW] [WWW] UML - Wikipedia (PL, ANG)
[WWW] Język UML w praktyce: wprowadzenie dla programistów /Borland/
[WWW] Modelowanie z użyciem UML: diagram klas
[WWW] Przegląd diagramów języka UML /Erudis/
[PDF] Fragment książki "UML dla każdego": Rozdział 1 - Co to jest UML?
[WWW] Polish Oracle Users Group - wiele ciekawych artykułów informatycznych (nie tylko Oracle)
      [WWW] Projektowanie i wytwarzanie aplikacji internetowych: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      [WWW] Projektowanie systemów informatycznych: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[WWW] Archiwum grupy dyskusyjnej pl.comp.objects
[WWW] How to draw UML diagrams /SmartDraw UML Center/
[WWW] UML Modeling Style Guidelines /Agile Modelling/
[WWW] Links to Architecture and Design: Unified Modeling Language
[WWW] Technical Library: articles related to OOA/D, UML, Use Cases etc. /Ratio/
      [WWW] [PDF] Object Oriented Analysis and Design Using UML
      [WWW] [PDF] The Requirements/Service/Interface (RSI) Approach to Use Case Analysis
      [PDF] [PDF] [PDF] A full worked example (Hotel Reservation System) of the RSI Approach to Use Cases in Action
      [PDF] Multi-Application Use Case Analysis

Darmowe oprogramowanie do tworzenia diagramów UML

[WWW] Umbrello UML Modeller (Linux, MS Windows/Cygwin)
      [HTM] Opis instalacji pod Windows
[WWW] ArgoUML (Linux, MS Windows lub inny obsługujący Java2)
[WWW] Objecteering/UML Personal Edition (Linux, MS Windows)
[WWW] Dia (MS Windows, Linux)
[WWW] Confluent Visual Thought (MS Windows, Sun, HP PA-RISC)


Powrót na początek strony