INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Harmonogram, sposób oddania oraz punktacja poszczególnych zadań

Wprowadzenie do laboratorium - 1 godz.

Zatwierdzenie tematów - 1 godz.

1. Studium wykonalności - 6 godz.
wynik: raport wykonalności, zlecenie projektowe
forma: dokument tekstowy (zlecenie projektowe wg. określonego wzoru)
termin oddania:
punktacja:

2. Specyfikacja wymagań użytkownika (analiza przypadków użycia) - 6 godz.
wynik: diagramy przypadków użycia oraz scenariusze
forma: plik z diagramami, dokument tekstowy ze scenariuszami
termin oddania:
punktacja:

3. Specyfikacja wymagań systemowych - 6 godz.
wynik: specyfikacja wymagań systemowych
forma: dokument tekstowy wg. określonego wzoru
termin oddania:
punktacja:

2. Analiza przypadków użycia - 4 godz.
wynik: diagram przypadków użycia, specyfikacja tekstowa przypadków użycia
forma: plik z diagramami, plik tekstowy ze specyfikacją
termin oddania:
termin sprawdzianu:

3. Analiza modeli obiektowych - 4 godz.
wynik: diagram klas
forma: plik z diagramem
termin oddania:
punktacja:
termin sprawdzianu:

4. Analiza dynamiki obiektów i przepływu danych - 6 godz.
wynik: diagramy stanów, diagramy czynności, diagramy sekwencji
forma: pliki z diagramami
termin oddania:
punktacja:
termin sprawdzianu:

5. Testowanie i implementacja - 8 godz.
wynik: prototyp aplikacji, prototyp interfejsu użytkownika
forma: pliki z kodem źródłowym w dowolnym języku, demonstracja działania aplikacji i interfejsu
termin oddania:
punktacja:

     Razem: 30 godzin, 100 punktów