Unified Modeling Language (UML)

99-11-24


Kliknij tutaj, aby rozpocząć


Spis treści

Slajd PPT

Unified Modeling Language (UML)

Diagramy definiowane w UML

Elementy modelu - reprezentacje

Diagram przypadków użycia (Use-Case Diagram)

Modelowanie statyczne - diagram klas

Class diagram

Object diagram

Relationships - representations

Classes and relationships

Agregacja

Dziedziczenie (Inheritance)

Diagramy sekwencji

Diagramy współpracy (Collaboration Diagram)

Zachowanie: diagramy stanów (1)

Diagram stanów (2)

Diagram aktywności (1) (Activity Diagram)

Diagram aktywności (2)

Pakiety (UML Packages)

Diagramy komponentów (Component diagram)

Diagramy rozprzestrzeniania (Deployment diagram)

Nowe pojęcia w UML

Porównanie modeli (notacji) OMT i UML

Perspektywy modelu

Architecture

Autor: Krzysztof Goczyła

Adres e-mail: kris@pg.gda.pl