WSTĘP DO MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO

Powrót

Fraktale

Nazwa fraktala Kod źródłowy (VC++) Plik wykonywalny
Bazia [TXT] [EXE]
Spirala [TXT] [EXE]
Trójkąt Sierpińskiego [TXT] [EXE]
Choinka [TXT] [EXE]
Listek paproci [TXT] [EXE]

Podstawy HTML-a

Przykładowy plik z podstawowymi poleceniami języka HTML: [TXT] [HTM]

Java - applety

Procedura zapisywania appletów na dysku
Przeglądarki internetowe zapisują kod appletów w specjalnym katalogu. W systemach Windows Millenium i starszych jest to katalog
\Windows\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\file
a w nowszych
\Documents and Settings\[użytkownik]\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\file.
Przed otworzeniem strony z appletem należy ten katalog opróżnić, aby się upewnić, że znajdą się tam tylko pliki należące do interesującego nas appletu. Po otworzeniu strony z appletem należy skopiować wszystkie pliki z powyższego katalogu do dowolnego innego, oprócz plików z rozszerzeniem .idx. Następnie należy przywrócić plikom oryginalne nazwy, poprzez usunięcie charakterystycznego członu w postaci np. 59f6d8e5-13fb36e7.class. Z oryginalnej strony z appletem kopiujemy fragment wczytujący applet < applet > ... < /applet > i wklejamy go na swoją stronę. Odtwarzamy właściwą hierarchię katalogów na podstawie parametrów codebase=... oraz code=... a także korzystając z informacji udzielanych przez konsolę Javy (Sun Java Console).
Dekompilacja appletów
Ze strony Jad - the fast Java Decompiler należy pobrać dekompilator Javy. Plik wykonywalny jad.exe należy umieścić w katalogu w którym znajduje się skompilowany applet (plik .class) i wykonać z linii komend polecenie jad [applet.class]. Powstanie plik .jad który zawiera kod źródłowy appletu. Najlepiej jednak zmienić rozszerzenie powstałego pliku na .java w celu ułatwienia ponownej jego kompilacji.
Przykład: jad PolarMoleculeApplet.class
Rekompilacja appletów
Po zdekompilowaniu appletu i wprowadzeniu do niego odpowiednich zmian należy applet ponownie skompilować. Kompilacja będzie możliwa o ile w systemie jest zainstalowany pełny pakiet JAVA, tzw. Java Development Kit (JDK). Do kompilacji appletu należy posłużyć się poleceniem javac [applet.java]. Często kompilator ten nie jest dostępny bezpośrednio i wywołując go należy podawać pełną ścieżkę dostępu, np. C:\Progra~1\Java\jdk1.5.0_03\bin\javac.exe [applet.java]. Jeżeli applet odwołuje się do innych appletów, należy dodatkowo podać ścieżkę bazową do pozostałych appletów, przełącznikiem -cp [katalog].
Przykład: javac -cp C:\JAVA\APPLETS PolarMoleculeApplet.java
Przykłady
Oryginalny applet: Guide to Physics 2000 Web Site
Applet zapisany na dysku z odtworzoną hierarchią katalogów: [ZIP]
Zdekompilowany applet:[ZIP]

Mathematica

Zadanie 1.
Znaleźć równanie ruchu wahadła matematycznego. Rozwiązać w programie Mathematica to równanie
(a) analitycznie, przybliżając funkcję sin(x) przez x
(b) numerycznie, nie stosując żadnych przybliżeń.
Porównać i przedyskutować otrzymane wyniki.

Zadanie 2.
Kojoty (K), strusie (S) oraz rośliny (R) są jedynymi organizmami żywymi na małej, izolowanej wyspie. Kojoty żywią się strusiami, a strusie roślinami. Równania różniczkowe, opisujące powyższe zależności, mają postać:
dK(t)/dt = -0.2*K(t) + 0.0008*K(t)*S(t)
dS(t)/dt = -0.01*K(t)*S(t) + 0.001*S(t)*R(t)
dR(t)/dt = -0.001*S(t)*R(t) + 0.001*R(t)*(1000 - R(t))
gdzie t - czas w latach.
Przewidzieć rozwój populacji na wyspie w ciągu 50 lat, dla początkowej liczby
(a) kojotów - 100, strusi - 500, roślin - 1000;
(b) kojotów - 500, strusi - 1000, roślin - 100.
Sprawdzić intuicyjnie poprawność otrzymanych wyników.

Zadanie 3.
Na stronie Wolfram Research - MathSource znajdują się przykłady zastosowań programu Mathematica w najróżniejszych dziedzinach nauki i techniki. Otworzyć i przejrzeć kilka wybranych plików z powyższej strony przy użyciu przeglądarki MathReader


Powrót na początek strony