METODY OBLICZENIOWE

Powrót

Przykładowe programy (C/C++)

[HTM] Metoda bisekcji
[HTM] Metoda Newtona-Raphsona
[HTM] Interpolacja Lagrange'a
[HTM] Numeryczne obliczanie pochodnych
[HTM] Całkowanie numeryczne metodą trapezów
[HTM] Całkowanie numeryczne metodą Monte-Carlo
[HTM] Całkowanie numeryczne metodą Simpsona
[HTM] Rozwiązywanie układów linowych równań algebraicznych metodą Crouta

Przykładowe programy (Java)

[HTM] Całkowanie numeryczne - szkielet kodu
[HTM] Wykres funkcji - podstawowy
[HTM] Wykres funkcji - zaawansowany

Zadania zaliczeniowe

1. Napisać hybrydową metodę szukania miesc zerowych (połączenie metod bisekcji Newtona-Raphsona).
2. Uzupełnić powyżej podany kod w Javie, aby liczył całkę dwiema wybranymi metodami.

Literatura

J. i M. Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz.I i II, WNT, 1981
G. Dahlguist, A. Bjorck, Metody numeryczne, PWN, 1983
W. Hermann, Metody symulacyjne fizyki, WNT, 1997
T. Pang, Metody obliczeniowe w fizyce, PWN, 2001


Powrót na początek strony