PAKIETY OBLICZENIOWE W FIZYCE KWANTOWEJ

Powrót

Zajęcia

(w semestrze zimowym...)

Program zajęć

[HTM]Program wykładu i laboratorium

Notatki z wykładu

Uwaga: niektóre notatki są w postaci mocno roboczej, czasem wręcz szczątkowej! Numeracja wykładów nie zawsze odpowiada rzeczywistej kolejności.

[PDF]Wykład 1 - Wstęp
[PDF]Wykład 2 - HF, MCDF. Folie: [PDF] [PDF]
[PDF]Wykład 3 - Rozpraszanie. Folie: [PDF]
[PDF]Wykład 4 - J-macierz (folie)
[PDF]Wykład 4 - J-macierz (folie2)
[PDF]Wykład 5 - Testowanie programów naukowych

MOLPRO

[PDF]Prezentacja p. Śliwińskiego

JMATRIX

[TGZ]Kod źródłowy + dokumentacja + binaria + przykładowe wyniki + narzędzia (Linux, Windows)
[TGZ]Wersja dla pakietu Mathematica
[HTM]Lista zadań do wykonania
[HTM]Plik wejściowy pod Windows

GRASP92

Wersje skompilowane (binaria) nie są wystarczająco przetestowane. Podczas ich uruchamiania mogą pojawić się różne, nieprzewidziane problemy. W miarę możliwości należy samodzielnie kompilować programy ze źródeł.
Zalecane jest używanie do kompilacji kompilatora PGI (firmy Portland Group), praktyka pokazuje, że przy jego użyciu pojawia się najmniej problemów. Do testów poprawności kompilacji można użyć zamieszczonych poniżej plików testowych.

Kody źródłowe:
[TGZ]kod źródłowy (oryginalny)
[TGZ]kod źródłowy (zmodyfikowany dla kompilatora PGI, Linux)
[TGZ]kod źródłowy (zmodyfikowany dla kompilatora Intel, Linux)
[RAR]kod źródłowy (zmodyfikowany dla kompilatora PGI, Windows)
[RAR]kod źródłowy (zmodyfikowany dla kompilatora Digital (Compaq) Visual Fortran, Windows)
Binaria:
[TGZ]binaria (Linux, kompilator PGI)
[TGZ]binaria (Linux, kompilator Intel)
[RAR]binaria (Windows, kompilator PGI)
[RAR]binaria (Windows, kompilator DVF)
Dokumentacja i testy:
[PDF]dokumentacja
[TGZ]Przykładowe obliczenia z powyższej publikacji
[TGZ]Pliki testowe (na podstawie powyższej publikacji, Linux)
[RAR]Pliki testowe (na podstawie powyższej publikacji, Windows)


Powrót na początek strony