SEMINARIUM DYPLOMOWE
Studia Podyplomowe - Programowanie i Bazy Danych

Powrót

Zaliczenie przedmiotu

1. Przygotowanie projektu informatycznego (aplikacji) na wybrany (uzgodniony) temat i wybranych technologiach.

2. Przygotowanie i wygłoszenie referatu opisującego wymagania stawiane przygotowywanej aplikacji (diagram przypadków użycia + scenariusze + lista wymagań niefunkcjonalnych i dziedzinowych) oraz prezentującego produkt końcowy (aplikację) ze szczególnym uwzględnieniem napotkanych problemów i sposobem ich rozwiązania.

3. Przygotowanie pracy zaliczeniowej (kilkanaście stron), zawierającej co najmniej:
a) opis problemu / stanu obecnego
b) specyfikację wymagań stawianych aplikacji (diagram przypadków użycia + scenariusze + lista wymagań niefunkcjonalnych i dziedzinowych)
c) zestawienie użytych technologii
d) prezentację aplikacji w działaniu

Materiały - inżynieria oprogramowania

[PDF]01. Zagadnienia wstępne
[PDF]02. Inżynieria wymagań (1)
[PDF]03. Inżynieria wymagań (2)
[PDF]04. Proces tworzenia oprogramowania
[PDF]05. Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne
[PDF]06. Projektowanie obiektowe, język UML

Powrót na początek strony