WSTĘP DO INFORMATYKI: TeX / LaTeX

Powrót

Dystrybucje TeX-a / LaTeX-a

Istnieje wiele różnych dystrybucji TeX-a. Różnią się między sobą doborem pakietów dodatkowych, czcionek a także zestawem programów pomocniczych, takich jak przeglądarki plików DVI, czy narzędzia konfiguracyjne.
Szczególnie polecam dwie wymienione niżej dystrybucje - mają wszystko to, czego potrzeba.
Dla Windows - dystrybucję MikTeX.
Dla systemów unixowych (np. Linux) - dystrybucję teTeX. Jest ona standardowym składnikiem większości dystrybucji linuksowych.

Dodatkowe narzędzia

[RAR] Pakiet mwcls: mwart, mwrep, mwbk - "polskie" odpowiedniki podstawowych klas LaTeX-owych (wprowadzają polskie zwyczaje typograficzne). Klasy te powinny być dostępne w nowych dystrybucjach, ale na wszelki wypadek zamieszczam je tutaj, są bardzo przydatne!
[WWW] Winshell - bardzo dobry (i darmowy) edytor plików źródłowych dla Windows. Jego zalety: podświetlanie składni, kompilacja źródła i wywoływanie programów pomocniczych po naciśnięciu klawiszy funkcyjnych, wstawianie symboli matematycznych z menu (na początku się przydaje), kreator tabel itp. Inne programy tego typu znajdziesz tutaj: [WWW]
[WWW] Ghostscript, Ghostview, GSview - interpreter oraz przeglądarki plików postscriptowych. Niezbędne przy dołączaniu grafiki do dokumentów.
[WWW] Konwertery pomiędzy LaTeX-em a innymi formatami. Czasami się przydają.
[TGZ] Pakiet REVTeX przeznaczony dla starej wersji LaTeXa (2.09). Można by o nim zapomnieć (jak zresztą o wersji 2.09 LaTeX-a), gdyby nie... niektórzy fizycy, którzy uparcie stosują go w swoich publikacjach, nie zważając na to, że ten już kilkanaście lat temu został zastąpiony przez pakiet REVTeX 4 (dla LaTeX-a 2e) i z większości nowych dystrybucji został usunięty.

Przykładowe dokumenty

1. Najprostszy dokument w LaTeX-u. Zawiera tylko kilka linijek tekstu.
[TEX] - plik źródłowy
[PDF] - utworzony z pliku źródłowego plik PDF

2. Dużo bardziej skomplikowany dokument (rozdziały, tabele, rysunki, symbole matematyczne itd.).
[TEX] - plik źródłowy + dwa rysunki: [EPS] [EPS]; skompresowany komplet plików: [TGZ] [RAR]
[PDF] - utworzony z pliku źródłowego plik PDF

Aby skompilować plik źródłowy (TEX), należy go pobrać wraz z rysunkami (EPS) a następnie wykonać polecenie (zakładam oczywiście, że TeX/LaTeX jest już zainstalowany):
latex przyklad1(2).tex - powinien powstać plik DVI (podgląd programem yap lub xdvi).

Jeżeli ktoś potrzebuje innych formatów wynikowych, może wykonać polecenia:
dvipdfm przyklad1(2).dvi - utworzenie pliku PDF;
dvips przyklad1(2).dvi -o przyklad1(2).ps - utworzenie pliku PS (Postscript).

Plik z przykładu pierwszego nie zawiera rysunków, dlatego można w tym przypadku utworzyć plik PDF bezpośrednio, poleceniem
pdflatex przyklad1.tex.

Literatura / dokumentacja

[HTM] Krótka ściągawka z najważniejszych komend LaTeX-a - mojego autorstwa
[PDF] Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e - pozycja obowiązkowa!
[WWW] [PDF] Najczęściej zadawane pytania
[PDF] Wprowadzenie do systemu LaTeX2e - skrypt Uniw. Wroc.
[WWW] Układ graficzny strony w LaTeX-u
[CHM] LaTeX Help e-book - bardzo przydatny indeks poleceń LaTeX-a wraz z opisem składni (w formacie Windows HTML Help)
[WWW] Indeks poleceń LaTeX-a wraz z opisem składni - wersja on-line
[PDF] Włączanie grafik do tekstów w LaTeX2e
[PDF] Łagodne wprowadzenie do TeX-a - podręcznik czystego (plain) TeX-a

TeX / LaTeX w Internecie

[WWW] GUST - Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX
[WWW] TUG - TeX Users Group
[WWW] Wirtualna Akademia - Katedra TeX-ologii Stosowanej ;)
[WWW] CTAN - zbiornica wszelkiego oprogramowania związanego z TeX-em


Powrót na początek strony