Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska