Wyjaśniam, iż 8 grudnia 2013 r. wycofałem się z uczestnictwa w Komitecie Inspirującym i Doradczym Konferencji Smoleńskiej. Z Komitetu Naukowego ustąpiłem już rok wcześniej.

W obu wypadkach powodem rezygnacji było kompletne fiasko podejmowanych przeze mnie prób dyskusji merytorycznej w pewnych kwestiach.


Marek Czachor