Zapraszamy na nową stronę katedry
http://ftims.pg.edu.pl/katedra-fizyki-zjawisk-elektronowych/strona-glowna

Prowadzone wykłady

prof. dr hab. Jan Godlewski
prof. dr hab. inż. Mariusz Zubek
dr inż. Piotr Grygiel
dr hab. inż. Grażyna Jarosz
dr Brygida Mielewska
mgr Tomasz Neumann

Skrypt - Fizyka na Politechnice Gdańskiej

 


Pliki są przygotowane w formacie PDF. Do ich czytania i ewentualnego drukowania potrzebny jest program Acrobat Reader lub Ghostscript i GSview.


 

prof. dr hab. Jan Godlewski


prof. dr hab. Mariusz Zubek

 • Wykład, dla studentów II stopnia sem.1 kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność: Fizyka w Medycynie,
  pt. Podstawy technik spektroskopowych
  Program wykładu
 • Wykład, dla studentów II stopnia sem.1 kierunku Fizyka Techniczna, specjalność: Konwersja energii,
  pt. Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki
  Program wykładu

Ćwiczenie nr I - Badanie własności selektora półsferycznego
Instrukcja do ćwiczenia nr I (180 kB) 21.10.2005


Ćwiczenie nr II - Wyznaczanie stałych spektroskopowych stanów wzbudzonych cząsteczki azotu
Instrukcja do ćwiczenia nr II (560 kB) 8.10.2007
Instrukcja do sprawozdania (760 kB) 3.01.2011
Excitation of the C3PIu state of N2 (400 kB) 21.10.2005


Ćwiczenie nr III - Badanie własności kwadrupolowego selektora mas
Instrukcja do ćwiczenia nr III (560 kB) 8.10.2007
R.Thomas, The MASS ANALYSER, Spectroscopy 16 10, 2001 (180 kB)


Ćwiczenie nr IV - Pomiar widm masowych cząsteczek wieloatomowych
Instrukcja do ćwiczenia nr IV
S.Denifl et al, Electron impact ionization of 5- and 6-chlorouracil: appearance energies, Int. J. Mass Spectrom 323 99, 2004


Ćwiczenie nr V - Badanie wlasnosci soczewek elektrostatycznych
Instrukcja do ćwiczenia nr V (560 kB) 8.10.2009
J.L. Labar "Introduction to electron microscopy"


Ćwiczenie nr VI - Badanie wlasnosci selektora trochoidalnego
Instrukcja do ćwiczenia nr VI (550 kB) 10.01.2011

Ćwiczenie nr VII - Spektroskopia absorpcyjna związków wieloatomowych
Instrukcja do ćwiczenia nr VII i VIII (1550 kB) 08.01.2014

Ćwiczenie nr VIII - Spektroskopia fluorescencyjna związków wieloatomowych
Instrukcja do fluoroscencyjnego spektroskopu F93

Ćwiczenie nr IX - Spektrokopia absorpcyjna drobin

Ćwiczenie nr X - Spektroskopia emisyjna drobin
Instrukcja do ćw. IX i X


dr inż. Piotr Grygiel


dr hab. inż. Grażyna Jarosz

 • Wykład, dla studentów I roku (sem.1) Wydziału Chemii - kierunek Environment Protection and Management,
  pt. Physics

  Materiały do ćwiczeń rachunkowych oraz laboratorium www.moodle.pg.gda.pl (na platformie MOODLE - wybierz Wydział Chemiczny i kurs EPM1-Physics)

Warunki zaliczenia repetytorium

Warunki zaliczenia Fizyki I

Zadania do repetytorium

Repetytorium I (32 kB)

Repetytorium II (25 kB)

Repetytorium III (27 kB)

Repetytorium IV (19 kB)

Repetytorium V i VI (25 kB)

Repetytorium VII-IX (22 kB)

Repetytorium X (28 kB)

Repetytorium XI (45 kB)

Repetytorium XII (192 kB)

Repetytorium XIII (22 kB)

Repetytorium XIV (23 kB)

Zadania do ćwiczeń rachunkowych

Ćwiczenia 1,2 (36 kB)

Ćwiczenia 3,4 (31 kB)

Ćwiczenia 5,6 (36 kB)

Ćwiczenia 7-9 (34 kB)

Ćwiczenia 10 (28 kB)

Ćwiczenia 11 (35 kB)

Ćwiczenia 12 (26 kB)

Ćwiczenia 13 (26 kB)

Ćwiczenia 14 (32 kB)

 


dr Brygida Mielewska

Regulamin zaliczenia repetytorium i ćwiczeń rachunkowych

Zadania do repetytorium

Repetytorium I (80 kB)

Repetytorium II (81 kB)

Repetytorium III (81 kB)

Repetytorium IV (81 kB)

Repetytorium V (70 kB)

Repetytorium VI (70 kB)

Repetytorium VII (70 kB)

Repetytorium VIII (70 kB)

Repetytorium IX (70 kB)

Repetytorium X (70 kB)

Repetytorium XI (70 kB)

Repetytorium XII (70 kB)

Zadania do ćwiczeń rachunkowych

Ćwiczenia I (63 kB)

Ćwiczenia II (57 kB)

Ćwiczenia III i IV(57 kB)

Ćwiczenia V(70 kB)

Ćwiczenia VI

Ćwiczenia VII

Ćwiczenia VIII

Ćwiczenia IX

Ćwiczenia X

Ćwiczenia XI

 


Skrypt - Fizyka na Politechnice Gdańskiej


1. Statyka (1,69 MB)
3. Kinematyka (606 kB)
4. Zadania testowe różne (523 kB)
5. Dynamika ruchu postepowego i po okregu. Ruch obrotowy bryly sztywnej (1.06 MB)
6. Zasady zachowania (377 kB)
7. Szczegolna teoria wzglednosci (226 kB)
8. Dynamika ruchu sprezystego.Fale w osrodkach sprezystych (613 kB)
11. Termodynamika (286 kB)
12. Ilosc ciepla i cieplo wlasciwe (174 kB)
14. Elektrostatyka (1,04 MB)
15. Praca i energia w polu elektrycznym (232 kB)
16. Pole magnetyczne (417 kB)
17. Ruch ladunku w polu elektromagnetycznym. Prad elektryczny (224 kB)
18. Falowa natura promieniowania elektromagnetycznego (271 kB)
19. Kwantowa natura promieniowania elektromagnetycznego (263 kB)
20. Model atomu wedlug Bohra (190 kB)


 

Pracownia - Elektronika molekularna - Instrukcje do ćwiczeń


Harmonogram ćwiczeń i karta laboratoryjna


mgr Tomasz Neumann

 Powrót do strony głównej Katedry

Zespoły badawcze, wykaz publikacji, prowadzone wykłady oraz zdjęcia z konferencji.