Joanna Cyman - strona domowa
Dane osobowe:

 • dr Joanna Cyman
 • Katedra Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki, Politechnika Gdańska
 • Pokój 517A gmach B, tel. (58) 347 12 20
 • E-mail: joanna.cyman@pg.edu.pl
 • Zainteresowania naukowe: teoria grafów, liczby dominowania, liczby Ramseya on-line


Dydaktyka w semestrze zimowym 2018/2019:Konsultacje w semestrze zimowym:

 • wtorek godz. 12, GB 517A (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)
 • Uwaga: 14.01 dodatkowe konsultacje o godz. 15.00.
 • Uwaga: czwartek 10.01 konsultacje o godz. 14.40-15.25.
 • Uwaga: godziny konsultacji mogą ulec zmianie.


Wstęp do logiki i teorii mnogości • Wymiar: 2 godziny wykładu, 2 godziny ćwiczeń tygodniowo.

 • Zasady zaliczenia:

  • Na swoją ocenę każdy student pracuje przez cały semestr.
  • Ostateczna ocena z przedmiotu będzie zależała od:
   • wyników trzech sprawdzianów (3x18%);
   • terminowo dostarczonych zadań domowych i aktywności na ćwiczeniach (6%);
   • egzaminu końcowego (40%).
  • Aby zaliczyć ćwiczenia trzeba zdobyć minimum 30 punktów z ćwiczeń.
  • Aby być dopuszczonym do egzaminu trzeba zdobyć minimum 25 punktów z ćwiczeń.
  • Aby zaliczyć przedmiot trzeba zdobyć minimum 20 punktów z egzaminu i łącznie minimum 50 punktów z ćwiczeń i z egzaminu. (KONIUNKCJA :)).
  • NIE ma możliwości poprawiania bieżących ocen ze sprawdzianów i z prac domowych.
  • Tematy sprawdzianów oraz egzaminu będą zawierały zarówno zadania jak i pytania teoretyczne.

 • Terminy sprawdzianów (Aud. Max):
  • 06.11.2018 r.
   • godz. 16.00 grupa 1, 3;
   • godz. 17.10 grupa 2, 4.
  • 04.12.2018 r.
   • godz. 16.00 grupa 1, 3;
   • godz. 17.10 grupa 2, 4.
  • 15.01.2019 r.
   • godz. 16.00 grupa 1, 3;
   • godz. 17.10 grupa 2, 4.

Materiały do ćwiczeń


Zadania domowe
Egzamin 28.01.2019 r. godz. 12.00 w Aud. Max.

Egzamin poprawkowy 11.02.2019 r. godz. 11.00 w Aud. Max.

PRZYKŁADOWE ZGADNIENIA TEORETYCZNE NA EGZAMIN;Literatura

 • H. Rasiowa " Wstęp do matematyki współczesnej";
 • J. Topp "Wstęp do matematyki", Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej;
 • R. Hammack "Book of Proof" (w języku angielskim);
 • K. Ross, Ch. Wright "Matematyka dyskretna";
 • J. Kraszewski "Wstęp do matematyki";
 • W. Guzicki, P. Zakrzewski "Wykłady ze wstępu do matematyki";
 • W. Guzicki, P. Zakrzewski "Wstęp do matematyki. Zbiór zadań";
 • R. Murawski, K. Świrydowicz "Wstęp do teorii mnogości";
 • K. Kuratowski "Wstęp do teorii mnogości i topologii";
 • W. Marek, J. Onyszkiewicz " Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach".

Do góry