Joanna Cyman - strona domowa
Dane osobowe:

 • dr Joanna Cyman
 • Katedra Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki, Politechnika Gdańska
 • Pokój 517A gmach B, tel. (58) 347 12 20
 • E-mail: joanna.cyman@pg.edu.pl
 • Zainteresowania naukowe: teoria grafów, liczby dominowania, liczby Ramseya on-line


Dydaktyka w semestrze zimowym 2018/2019:Konsultacje w semestrze letnim:

 • czwartek 17, GB 517A (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)
 • czwartek 28.03 konsultacje wyjątkowo o godz. 13.00, GB 517A (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)
 • Uwaga: godziny konsultacji mogą ulec zmianie.


Algebra liniowa z geometrią • Wymiar: 2 godziny wykładu, 2 godziny ćwiczeń tygodniowo.

 • Zasady zaliczenia:

  • Na swoją ocenę każdy student pracuje przez cały semestr.
  • Ostateczna ocena z przedmiotu będzie zależała od:
   • wyników dwóch sprawdzianów (2x27%);
   • terminowo dostarczonych zadań domowych i aktywności na ćwiczeniach (6%);
   • egzaminu końcowego (40%).
  • Aby zaliczyć ćwiczenia trzeba zdobyć minimum 30 punktów z ćwiczeń.
  • Aby być dopuszczonym do egzaminu trzeba zdobyć minimum 25 punktów z ćwiczeń.
  • Aby zaliczyć przedmiot trzeba zdobyć minimum 20 punktów z egzaminu i łącznie minimum 50 punktów z ćwiczeń i z egzaminu.
  • NIE ma możliwości poprawiania bieżących ocen ze sprawdzianów i z prac domowych.
  • Tematy sprawdzianów oraz egzaminu będą zawierały zarówno zadania jak i pytania teoretyczne.

 • Terminy sprawdzianów (Aud. Max):
  • 10.04.2019 r.
  • 05.06.2019 r.

Materiały do ćwiczeń


Zadania domowe  Literatura

  • T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1 i 2. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2012.
  • T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1 i 2. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2012.
  • J. Topp, Algebra liniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
  • Donald A. McQuarrie, Matematyka dla przyrodników i inżynierów Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

  Do góry
Analiza matematyczna II • Terminy sprawdzianów (Aud. Max):
  • 15.04.2019 r.
  • 12.06.2019 r.