Strona główna


mdettlaff[at]mif.pg.gda.pl


Dane osobowe

 • dr inż. Magda Dettlaff
 • Politechnika Gdańska
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Katedra Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
 • pokój 516 A gmach B, tel. 058 347 28 61
 • e-mail: mdettlaff[at]mif.pg.gda.pl


Konsultacje semestr zimowy 2017/2018

 • środa: 13:00 - 14:00

Publikacje

 1. M. Dettlaff, Liczba wiązania grafów krawędziowych, Współczesne Technologie i Konwersja Energii, Politechnika Gdańska, Gdańsk (2008), 187-192
 2. M. Dettlaff, D. Kuziak, Planarność i zewnętrzna planarność grafów, Współczesne Technologie i Konwersja Energii, Politechnika Gdańska, Gdańsk (2010), 87-97
 3. M. Dettlaff, M. Lemańska, Strong weakly connected domination subdivisible graphs, Australas. J. Combin. 47 (2010), 269-277
 4. M. Dettlaff, M. Lemańska, Influence of the edge subdivision on the convex domination number, Australas. J. Combin. 53 (2012), 19-30
 5. M. Dettlaff, M. Lemańska, I. G. Yero, Bondage number of grid graphs, Discrete Appl. Math. 167 (2014), 94-99
 6. D. Avella-Alaminos, M. Dettlaff, M. Lemańska, R. Zuazua, Total domination multisubdivision number of a graph, Discuss. Math. Graph Theory 35 (2015), 315-327
 7. A. Dapena, M. Dettlaff, M. Lemańska, M. J. Souto-Salorio Influence of a vertex removing on the connected domination number - application to ad-hoc wireless networks, Forum of Applied Mathematics, PORTAL CZM (2015), ISBN 978-83-942947-7-9
 8. A. Dapena, M. Dettlaff, M. Lemańska, M. J. Souto-Salorio Utilization of ad-hoc wireless networks models in courses of descrete mathematics, Proceedings of International Conference on Education and New Developments in Portugal (2015) ISBN: 978-989-99389-2-2
 9. M. Dettlaff, M. Lemańska, G. Semanišin, R.Zuazua, Some variations of perfect graphs, Discuss. Math. Graph Theory 36 (2016), 661-668
 10. M. Dettlaff, I. G. Yero, J. Raczek Edge subdivision and edge multisubdivision versus some domination related parameters in generalized corona graphs, Opuscula Math. 36, no. 5 (2016), 575-588
 11. M. Dettlaff, M. Lemańska, S. Kosary, S. M. Sheikholeslami, Weakly convex domination subdivision number of a graph, Filomat, 30, No. 8 (2016), 2101-2110
 12. M. Dettlaff, M. Lemańska, S. Kosary, S. M. Sheikholeslami, The convex domination subdivision number of a graph, Commun. Comb. Optim., 1, No. 1 (2016), 43-56
 13. M. Dettlaff, M. Lemańska, J. Topp, P. Żyliński, Coronas and domination subdivision number of a graph, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2016), DOI 10.1007/s40840-016-0417-0
 14. J. Cyman, M. Dettlaff, M.A. Henning, M. Lemańska, J. Raczek Total domination in versus paired-domination in regular graphs, to appear in Discuss. Math. Graph Theory
 15. J. Cyman, M. Dettlaff, M.A. Henning, M. Lemańska, J. Raczek Total Domination versus Domination in Cubic Graphs, to appear in Graphs Combin.
 16. M. Dettlaff, J. Raczek, J. Topp Domination subdivision and domination multisubdivision numbers of graphs, to appear in Discuss. Math. Graph Theory

Ważne linkimotylek