Sprawozdanie z konferencji ICPS 2016 Malta

W dniach 11–17 sierpnia 2016 odbyła się coroczna Międzynarodowa Konferencja Studentów Fizyki (International Conference of Physics Students), na której Politechnikę Gdańską reprezentowało sześcioro studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: Alicja Szczepańska, Marta Roman, Kamil Ciesielski, Iga Lewandowska, Aleksandra Bojar i Natalia Majewska. W konferencji wzięło udział 350 studentów z całego świata od Indii po Meksyk, a reprezentacja Politechniki Gdańskiej była jedną z najliczniejszych z Polski. Konferencja ta jest jednym z największych wydarzeń zrzeszających młodych pasjonatów fizyki. Co roku gospodarzem konferencji jest inne państwo będące członkiem organizacji IAPS (International Association of Physics Students). W tym roku impreza odbyła się na Malcie.

Czytaj więcej „Sprawozdanie z konferencji ICPS 2016 Malta”

Pomorski Festiwal Nauki – Zebranie specjalne

Wielkimi krokami zbliża się Pomorski Festiwal Nauki – niegdyś znany jako Bałtycki Festiwal Nauki i organizowany w całym województwie; dziś tradycję BFN podtrzymuje tylko Politechnika Gdańska. W tym roku festiwal odbędzie się 17-22 maja.

Ponieważ członkowie KNSF co roku biorą czynny udział w pokazach, w tym roku również mamy zamiar zaprezentować nasze projekty. Z tego powodu spotkaliśmy się na specjalnym zebraniu poświęconym tylko i wyłącznie PFN. Na spotkaniu byli również: dr Chmielewski, odpowiedzialny za organizację PFN na naszym wydziale, oraz dr Zawadzki – opiekun Koła.

W trakcie PFN będzie można nas znaleźć tradycyjnie na dziedzińcu Heweliusza, gdzie będzie większość naszych projektów i pokazów, na parkingu przed Audytorium Maximum, gdzie największą atrakcją będzie Trebusz (ale nie tylko!) oraz po raz pierwszy w Centrum Nanotechnologii, gdzie planowane są liczne stanowiska związane na przykład z krystalografią.

Zapraszamy wszystkich na oficjalną stronę festiwalu:

http://festiwal.pg.gda.pl/pfn/

Spotkanie z Bogumiłem Zalewskim

Dnia 30 marca 2016 Członek naszego Koła, absolwent PG, Bogumił Zalewski prezentował swoje osiągnięcia i swoją pracę w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, w grupie Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Flerova. Opowiedział o przedsięwzięciu dotyczącym wysokoenergetycznego zderzania jonów oraz o laboratorium Dzhelepova  , grupie badań teoretycznych (poszukującej monopoli magnetycznych w programie NOVA) oraz o nadkrytycznych badaniach w reaktorze jądrowym. Na wyposażeniu laboratorium Flerova są cyklotrony o średnicy 4 m. Właśnie w tych cyklotronach badacze otrzymywali superciężkie pierwiastki (UUo, Flerovium itp.). Celem dalszych badań Instytutu jest znalezienie superciężkich pierwiastków trwałych (tzw. Wyspa stabilności). Nasz absolwent zajmował się badaniami lekkich jąder egzotycznych (m.in. Hel-10). Grupa, w której pracował Bogumił, szuka też samodzielnych klastrów neutronowych. Dzięki wystąpieniu Bogumiła Zalewskiego, członkowie naszego koła mieli okazję poznać także działanie zaawansowanego urządzenia detekcyjnego, opracowywanego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego (OTPC) i używanego do badań jądrowych rozpadów protonowych (rozpad całkiem odmienny od alfa, beta, gamma)

.12980701_1014818018572637_63330614_o12941029_1014818011905971_632483513_o

12952992_1014818015239304_1388529212_o12970107_1014818008572638_305663776_o

Sprawozdanie ze spotkania KNSF 4 marca 2016

4 marca w piątek, spotkaliśmy się na pierwszym zebraniu w nowym semestrze. Oprócz członków, na spotkanie zostali też zaproszeni studenci, którzy nie należą (jeszcze) do koła, ale są zainteresowani naszą działalnością.

Wyjazd do reaktora MARIA

Uczestnicy koła mają możliwości wyjeżdżania na wycieczki naukowe – ostatnio (24 lutego) odbyła się jedna z nich, której celem było zwiedzenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, gdzie znajduje się jedyny w Polsce działający reaktor jądrowy Maria. Wyjazd był współorganizowany wraz z członkami koła Hybryda (wydział Chemiczny).1

Zwiedzając kompleks NCBJ, będący jednym z największych ośrodków badawczych w Polsce, uczestnicy zobaczyli znajdujący się 7m pod wodą reaktor, a także zostali oprowadzeni po różnych laboratoriach. Przewodnik opowiedział zwiedzającym wiele ciekawych rzeczy związanych z promieniotwórczością, uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z planszami edukacyjnymi dotyczącymi fizyki jądrowej.

Dni otwarte

22 marca odbędą się Dni Otwarte PG i WFTiMS. Spotkanie informacyjne związane z organizacją odbędzie się dzień przed, tj. 21 marca.

W trakcie Dni Otwartych, Koło będzie obsługiwać stanowiska informacyjne wydziału, a także stanowisko informacyjne KNSF, przy którym będzie można zobaczyć jeden z naszych najsłynniejszych projektów – Trebusz.

Konferencja IAKOŚ (Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska)

18 – 20 marca odbędzie się I edycja konferencji IAKOŚ, organizowana przez Naukowe Koło Chemików; członkowie naszego koła również wezmą udział w przygotowaniach. Część obowiązków została już rozdzielona, ale wciąż potrzeba osób do pomocy (przerwy kawowe, osoby techniczne, obiady, opieka nad dziekanami, opieka nad gośćmi…) – chętni mogą zgłaszać się do Filipa Ratkowskiego.

Dziewczyny na Politechniki

Wydarzenie odbędzie się 7 kwietnia, potrzeba 6-7 wolontariuszy do pomocy, głównie dziewczyn.

Pomorski Festiwal Nauki (PFN)

Jako koło naukowe, co roku bierzemy czynny udział w promowaniu nauki – tak samo w tym roku, podczas Pomorskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w ostatni tydzień maja, przedstawimy swoje projekty. W związku z tym, potrzebujemy osób do starych stanowisk, a także nowych pomysłów na różne pokazy i doświadczenia. W festiwalu biorą udział WSZYSCY członkowie koła, a także inni chętni studenci.

Jeżeli masz pomysł na nowe doświadczenie na PFN, napisz kosztorys, w którym krótko opiszesz swój projekt i zamieścisz listę potrzebnych rzeczy wraz z szacunkowymi cenami, a następnie prześlij go do Ani: aniaweyna@gmail.com . Jeżeli nie masz pomysłu a chcesz pomóc – możesz zająć się ‘odświeżeniem’ starych projektów.

GSEO (Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną)

Oficjalnie – konferencja w tym roku się nie odbędzie.

Spotkania z fizyką Na korepetycje z fizyki, które będą organizowane przez członków Koła, zgłosiło się około 300 osób z różnych kierunków i wydziałów, zarówno pierwszacy, jak i starsi studenci. Najpopularniejszymi dziedzinami, które sprawiają problemy okazał się być: termodynamika, elektryczność, magnetyzm, drgania i fale. Spotkania prawdopodobnie będą odbywać się 2 razy w miesiącu, podczas których będą szczegółowo przerabiane podstawowe zadania z fizyki, przewidywany czas trwania spotkań to 1-2h, w godzinach wieczornych. Pierwsze spotkanie ze studentami odbędzie się jeszcze przed świętami.

Sekcja Astrofizyczna

Potrzeba pomocy do ruszenia nowej sekcji Koła, w ramach której odbywać się będą m.in. warsztaty, dyskusje związane z astrofizyką, a także obserwacje astronomiczne. Aby sekcja powstała, należy znaleźć prelegentów, zająć się stworzeniem ogólnego konspektu, załatwieniem funduszy na projekty (np. budowa własnego radioteleskopu) itd. Osoby zainteresowane sekcją i chętne do pomocy przy jej organizacji, mogą kontaktować się z Agnieszką Domalewską .

Konkurs Eksperymentu Łańcuchowego Deadline

zgłaszania się do konkursu mija 20 marca, dokumentację należy załatwić do 30 kwietnia, finał odbywa się 28 maja. Konkurs jest projektem grupowym, polegającym na zbudowaniu maszyny Rube Goldberga i zaprezentowaniu jej w trakcie finału. Więcej info można znaleźć u Agnieszki Domalewskiej.

Energia atomowa (wykłady i warsztaty)

Osoby zainteresowane energetyką jądrową mogą zapisać się na wykłady i warsztaty, które 11 marca odbędą się na Politechnice Gdańskiej (liczba miejsc ograniczona!). Formularz można znaleźć pod tym linkiem: http://www.skne.pl/gdansk/, więcej informacji: http://energiaimy.pl/2016/02/3374/

Ponadto wkrótce odbędzie się rekrutacja nowych członków koła – zapraszamy wszystkich wielbicieli fizyki do dołączenia do nas! Więcej informacji wkrótce.

Następne zebranie odbędzie się za dwa tygodnie.

Sprawozdanie ze spotkania KNSF 14 stycznia 2016

Dnia 14 stycznia odbyło się spotkanie, na którym poruszyliśmy następujące tematy:

Konkurs na koszulkę kołową/wydziałową

WRS FTiMS organizuje konkurs na koszulkę wydziałową, chętni mogą zgłaszać swoje projekty do końca stycznia (31.01.2016). Więcej informacji znajdziesz na fanpage’u WRS:

https://www.facebook.com/FTiMS.WRS/info/?tab=page_info

Wysunięto również pomysł, aby zaprojektować nadruk na koszulki kołowe. Projekty wysyłajcie do Piotra Winiarza do niedzieli (17.01.2016).

Centrum Kół Naukowych (CKN)

18 grudnia 2015 odbył się Panel Informacyjny Kół Naukowych Politechniki Gdańskiej, na której spośród 85 istniejących kół naukowych, swoją działalność zaprezentowało 11 z nich, wśród nich także nasze koło, gdzie prelegentami byli: Piotr Winiarz i Agnieszka Domalewska. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, dziekani wielu wydziałów oraz opiekunowie kół.

Celem spotkania było omówienie idei powstania Centrum Kół Naukowych PG – warsztatu, gdzie członkowie różnych kół mogliby realizować swoje projekty.

Inicjatywa odniosła sukces – prorektor Dzida wyraził poparcie dla projektu i zapewnił, że trwają poszukiwania lokalizacji warsztatu.

Pełne sprawozdanie ze spotkania znajdziesz tutaj:

https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=962062700550643&eid=AStn_AU7u5nbEnbjqSpaipjs0uesgCnJ2XoO2syIe2xdcP5S_tenm7fBLEReAcBsWwg&inline=1&ext=1452865764&hash=ASvXguCAjQ1J0UO4

Bałtycki Festiwal Nauki (BFN)

Oficjalnie BFN został w 2016 roku odwołany, ale festiwal nauki i tak się odbędzie, tylko w zmienionej formie. Jako KNSF wciąż będziemy promować naukę, wystawiając swoje projekty i dotychczasowe doświadczenia.

GSEO (Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną)

GSEO odbędzie się najprawdopodobniej w  formie targów na Amber Expo w październiku.

FOKA (Forum Organizacji i Kół Akademickich)

Zbliża się FOKA, więc trzeba się zająć promocją naszego Koła na Wydziale. Poza tym, w semestrze letnim mamy zamiar zaprezentować nasze Koło wśród pierwszaków, potrzebne będą 3 osoby do pomocy.

Nowa ranga w kole

Powstał pomysł, na stworzenie nowej rangi członkostwa w Kole. Oprócz kandydatów na członków i członków, będzie również zasłużony członek. Ma to na celu wynagrodzić członków, którzy robią na rzecz koła znacznie więcej, niż pozostali. Mianowanie będzie odbywać się w podobny sposób, jak w przypadku członków, czyli osoba po zaprezentowaniu swoich dokonań na rzecz koła, otrzymuje rangę zasłużonego członka poprzez głosowanie. Osoby z takim tytułem będą nagradzane kołowymi gadżetami (kubki, koszulki, długopisy) i będą miały pierwszeństwo w różnego rodzaju wyjazdach.

Oczywiście, jeśli zasłużony członek po otrzymaniu tej rangi przestanie się udzielać, może zostać cofnięty do rangi zwykłego członka.

Przydział obowiązków

Rozdzieliliśmy pośród obecnych niektóre funkcje na rzecz koła. Sekretarzem została Aleksandra Bojar, stroną koła będzie zajmować się Mikołaj Chlipała, a promocją Filip Ratkowski i Anna Weyna.

Część obowiązków wciąż pozostaje nieprzydzielona.

Korepetycje z fizyki

Jako Koło Studentów Fizyki, mamy zamiar zorganizować korepetycje z fizyki dla studentów przed sesją. Zainteresowanie wyraziło 300 studentów z różnych kierunków i wydziałów (przyjdzie zapewne nieco mniej). Korepetycje będą polegać na omawianiu najpopularniejszych zadań z egzaminów i kolokwiów. Potrzeba chętnych osób do przeprowadzenia spotkań. Pierwsze spotkanie planowane jest na następny tydzień (18-22.01.2016). Jeśli jesteś zainteresowany, możesz skontaktować się z Agnieszką Domalewską.

Wyjazd do Niemiec

1 września 2016 odbędzie się 12-dniowy wyjazd do Niemiec. Opiekunem naukowym jest dr Beata Bochentyn. Wycieczka będzie finansowana przez Niemiecką Centralę Wymiany Akadmickiej (DAAD), to w praktyce wygląda tak, że każdy z 15 uczestników dziennie dostanie 50€, które mają pokryć dzienne koszty na zakwaterowanie, wyżywienie, transport. Celem wyjazdu będzie zwiedzanie firm, uczelni i instytutów, które zajmują się nanotechnologią i dziedzinami pokrewnymi. Zwiedzane miejsca wybieramy sami. Chętni na wyjazd mogą zgłaszać się do Mikołaja Chlipała lub Oskara Białk, przy czym każdy z chętnych powinien znaleźć jakieś dwie firmy/uczelnie/instytuty w Niemczech, które chcieliby zwiedzić (i uzasadnić dlaczego), ponieważ formularz zgłoszeniowy trzeba wysłać do końca marca. Jeśli masz pytania, odwiedź poniższe linki lub skontaktuj się z Mikołajem lub Oskarem.

Więcej informacji o programie:

https://be.daad.de/imperia/md/content/warschau/stipendien2013/aagr_2015.pdf

http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000022

Więcej informacji o DAAD:

http://www.daad.pl/pl/

Gdzie można szukać niemieckich firm/uczelni/instytutów:

http://www.werkstofftechnologien.de/en/competency-maps/research-map-nanotechnology/#/?nw=u1ffk3fqsf7r&se=u27uzmqc2yde

Inne

  • Istnieje możliwość zaangażowania się w projekty naukowe prowadzone przez profesorów z naszego wydziału (np. prof. M. Gazda, prof. B. Kusz). Więcej informacji wkrótce.
  • Następne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w nowym semestrze.

Forum Organizacji Kół Akademickich 2015

foka-jpg

Już 30 marca, w godzinach 9:00-15:00 odbędzie się VIII edycja FOKA, organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk.

W trakcie dnia otwartego POLITECHNIKA OPEN na dziedzińcu im. Fahrenheita zgromadzą się koła i organizacje działające na Politechnice Gdańskiej. Jest to idealna okazja, aby poznać działalność i członków kół, jak również uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania 🙂

Jeśli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj na :

http://www.foka.best.gdansk.pl/

http://www.facebook.com/FOKA.PG

Sprawozdanie z wycieczki członków Koła Naukowego Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej do Centrum Badań EiT+ we Wrocławiu.

Wycieczka do Centrum Badań EiT+ odbyła się dnia 17 października 2014 roku.

W wycieczce brało udział  pięcioro studentów Politechniki Gdańskiej: Dorota Koperkiewicz, Miłosz Martynow, Kacper Dzierzgowski, Filip Ratkowski i Jakub Grochot. Grupa wyjechała około 5 rano z Gdańska Głównego, aby o godzinie 13 stawić się w Kampusie Pracze we Wrocławiu, gdzie znajduje się Centrum EiT+.  W kampusie przywitał studentów Przemysław Halub (Key Account Manager). Zaprowadził grupę do sali konferencyjnej i opowiedział o zasadach działania i pracy Centrum Badań EiT+. Następnie dołączył do uczestników dr Bartosz Ditkowski (specjalista ds. kontaktów biznesowych). Studenci dostali materiały promocyjne o ośrodku, a następnie rozpoczęto zwiedzanie laboratoriów.

Ze względu na zachowanie tajemnicy naukowej i remonty części laboratorium uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić jedynie kilka z nich. Studenci zwiedzili laboratorium mikroskopii elektronowej, laboratorium rentgenowskie i szereg innych laboratoriów. Następnie grupa poszła do Humanitarium, czyli niewielkiego centrum nauki podobnego do Hewelianum lub Centrum Kopernika. Po zwiedzaniu kampusu studenci zwiedzili wrocławską starówkę.

Około godziny 21 grupa wyjechała z Wrocławia w kierunku Gdańska.

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Moi Drodzy!
Jutro o godzinie 16 w sali 121 w Gmachu Głównym odbędzie się spotkanie Koła Naukowego Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej. Będzie to spotkanie rekrutacyjne, podczas którego dowiecie się co robimy, czym się zajmujemy, czym możemy się zajmować i jakie mamy osiągnięcia.

Liczymy na obecność osób zainteresowanych i do zobaczenia jutro! 🙂

Informacja dla pasjonatów nauki !!

Już 12.08.2014 odbędzie się Noc Spadających Gwiazd w Centrum Hewelianum! Na domiar dobrego, wstęp na wydarzenie będzie darmowe!

Centrum Hewelianum słynie z organizacji tego typu wydarzeń na górze Gradowej- tak, to ta góra z krzyżem w centrum Gdańska. Doświadczenie Organizatora podpowiada, że będzie to po prostu wyśmienite wydarzenie naukowo- kulturalne.

Więcej informacji oczywiście na stronie www i FB organizatora!

http://www.hewelianum.pl/aktualnosci/obserwujcie-z-nami-quot-spadajace-gwiazdy-quot-603.html

https://www.facebook.com/events/1435720196716544/

logo

O nas

Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej rozpoczęło swą działalność w 1997 roku. Celem jego pracy od początków istnienia była integracja pomysłowych studentów owocująca wspólnym realizowaniem projektów naukowych, a tym samym zdobywaniem ponadprogramowej wiedzy z zakresu fizyki i nie tylko. Z czasem aktywność ta wzbogaciła się o działalność popularyzatorską i dydaktyczną.

Projekty naukowe

Głównym celem naszego koła naukowego jest samorozwój studentów, a najlepszym sposobem na realizacje tego są studenckie projekty naukowe. Na przestrzeni lat naszym członkom udało się zrealizować takie projekty jak:

  • SOFC Tlenkowe Ogniwa Paliwowe
  • Numeryczne Symulacje Zjawisk Mechaniki Płynów
  • Ogniwo Fotowoltaiczne Wykorzystujące Barwniki Organiczne
  • Polimery Przewodzące
schemat-2

Wyjazdy naukowe i konferencje

Jesteśmy uczestnikami licznych konferencji na których dzielimy się z innymi swoimi dokonaniami i zainteresowaniami. W ten sposób członkowie zdobywają aktualną widzę oraz poznają ludzi nauki. Współpracujemy z organizacjami działającymi na Politechnice Gdańskiej i nie tylko, a także z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska

Ucząc innych poznajemy siebie Oprócz działalności naukowe, członkowie KNSF prowadzą działalność dydaktyczną i popularyzatorską.

Pomorski Festiwal Nauki

pfn image

Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej stara się współpracować z władzami uczelni oraz wydziału. Efektem tej współpracy jest między innymi pomoc KNSF w organizacji Bałtyckich Festiwali Nauki na przestrzeni ostatnich siedmiu lat oraz zapoczątkowanego w 2016 Pomorskiego Festiwalu Nauki.

Laboratolia z Fizyki

fzf image

Cykl zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czsie których uczestnicy mieli okazję przeprowadzić szereg doświadczeń połączonych ze wstępem teoretycznym, co pozwoliło im namacalnie potwierdzić prawdziwość wielu teorii nauczanych w ramach normalnych zajęć fizyki, jak również doświadczyć akademickiego sposobu kształcenia, opartego przede wszystkim na wnikliwej obserwacji świata i umiejętności wyciągania trafnych wniosków.

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz lub napisz do nas na adres jakisadres@costa.pl