II IAKOŚ – w Centrum Nanotechnologii o ochronie środowiska

W dniach 17-20 marca w Centrum Nanotechnologii A odbyła się Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, w skrócie IAKOŚ, zorganizowana wspólnie przez cztery koła naukowe (w tym nasze) z trzech różnych wydziałów Politechniki Gdańskiej. Tematem konferencji były zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

IAKOŚ

IAKOŚ jest wspólnym przedsięwzięciem Koła Naukowego Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej z Wydziału Chemicznego oraz Koła Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor” i Koła Naukowego Studentów Politechniki Gdańskiej „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Konferencja odbywała się w tym roku po raz drugi, przyciągając ponad 120 osób (niemal dwukrotnie więcej niż pierwsza edycja) z uczelni z obszaru całej Polski. Przedstawione zostało 48 seminariów oraz 72 postery, co jak na konferencję studencką jest imponującym wynikiem. Ponadto konferencję uświetniły wystąpienia przedstawicieli firm sponsorujących przedsięwzięcie oraz pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej.

Wystąpienia uczestników IAKOŚ dotyczyły szerokiego spektrum tematów, związanych z ochroną środowiska. Można więc było usłyszeć o zagadnieniach z kręgu biochemii, hydrologii, ale także o materiałach na których ma się opierać przyszłość ekologicznej energetyki. Duża różnorodność prezentowanych treści była niewątpliwym atutem konferencji, dzięki któremu wśród wielu wystąpień każdy zainteresowany mógł znaleźć coś związanego ze swoją dziedziną. Prezentacje i postery oceniane były przez komitet naukowy, złożony z pracowników trzech wyżej wymienionych wydziałów, Polskiej Akademii Nauk, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawicieli przemysłu, zaś dzięki wsparciu firm sponsorskich autorzy najlepszych wystąpień otrzymali nagrody.

Konferencja okazała się dużym sukcesem, co pokazuje że współpraca między organizacjami, które ten sam temat mogą widzieć na różne sposoby, jest zawsze dobrym pomysłem, pozwalającym na wzbogacenie wiedzy. Uczestnicy konferencji byli też zadowoleni z panującej miłej atmosfery, do czego niewątpliwie przyczyniło się duże zaangażowanie organizatorów.

Dziękujemy Dziekanowi Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej prof. dr hab. inż. Wojciechowi Sadowskiemu, prof. zw. PG za przybycie na uroczyste rozpoczęcie konferencji oraz udostępnienie budynku Centrum Nanotechnologii A na tę okoliczność.

Więcej informacji oraz zdjęcia z IAKOŚ można znaleźć na tej stronie internetowej, na stronie konferencji na Facebooku