ATOM

Tam gdzie zbiega się fizyka, matematyka chemia i informatyka, łączy się chemia kwantowa i fizyka obliczeniowa, zaczyna się sekcja fizyki teoretycznej ATOM.

Sekcja liczy kilkunastu członków i od 2 lat zrzesza studentów, którzy chcą sięgnąć głębiej i razem zglębiać wiedzę na te tematy.

Opiekunem sekcji jest dr inż. Patryk Jasik, który wraz z dr inż. Martą Łabudą, Dr Julienem Guthmullerem oraz dr Janem Franzem prowadzą dla członków sekcji cotygodniowe spotkania mające różną formę: od seminariów i wykładów o charakterze teoretycznym do aktywnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym. Obliczenia wykonywane są za pomocą pakietu MOLPRO dzięki któremu możliwe jest badanie struktur elektronowych homo- i heteronuklearnych cząsteczek i jonów. Obliczenia te porówywane są do wyników eksperymentow, co ulatwi późniejsze badania, a także pomaga w wyborze najbardziej odpowiedniej bazy i metody obliczeń.

W październiku planowane jest uruchomienie 4 projektów tworzonych przez studentów należących do ATOMu dotyczących min. aminokwasów aromatycznych, cząsteczki wody, jonów litowców i odziaływań atomów z molekułami .

Zebrane wyniki posłużą potem do opracowania skryptu mającego na celu ułatwnienie nauki i wprowadznie w temat fizyki kwantowej nowych członków sekcji.