Nasze publikacje

M.Stańczyk ,,O obliczalności” – notatki: część I, część II,…

Michał Stańczyk “Rozwiązanie zagadki o homeomorfizmach prostej rzeczywistej”

Kamil Jaworski “Stopień topologiczny, twierdzenie o zaczesaniu sfery”

Kamil Jaworski “Twierdzenie Li-Yorke’a, twierdzenie Szarkowskiego”

Jakub Kolecki “Metody Genetyki Populacyjnej”

Jakub Kolecki “Twierdzenie Brouwera”

Michał Stańczyk “Kombinatoryczna złożoność szeregów czasowych.”

+ gadżety od prezentacji (programy w c i R)

Jakub Kolecki “Metody Genetyki Populacyjnej”

Krzysztof Balas, Jakub Kolecki “N-osobowy dylemat więźnia”

Jakub Kolecki “Estymacja w regresji nieparametrycznej”

Jakub Kolecki “Model wymierania konkurujących ze sobą gatunków”

Michał Stańczyk “Teoria mogoności o której mówimy i teoria mnogości w której mówimy” – z konferencji Entia et Nomina w 2010 roku (pod nazwiskiem Dercz)

Michał Stańczyk “Twierdzenie Łosia o ultraprodukcie.”

Justyna Signerska “Liczba obrotu, a struktura orbitowa odwzorowań okręgu”

Artur Ulikowski “Twierdzenie o liczbach pierwszych i hipoteza Riemanna”

Justyna Signerska – “Jęzory Arnolda, diabelskie schody, czarne dziury i synchronizacja w oscylatorach biologicznych”

Maria Knorps – “Superdyfuzja”

Artur Ulikowski – “Krytyczność samoorganizujaca w układach dynamicznych”

Michał Krzemiński, Justyna Signerska – “HEX – referat z teorii gier”

Michał Krzemiński,Arleta Hoppe – “Metody uzupełniania brakujšcych danych w badaniach statystycznych”

Justyna Signerska, Jan Pyrzowski – “Niestabilne orbity okresowe, a niektóre własności układów dynamicznych”

Michał Krzemiński – “Jednowymiarowy Excited Random Walk”

Justyna Signerska – “Podkowa Smale’a jako klasyk chaosu”

Michał Krzemiński – “Chaotyczne generatory liczb pseudolosowych”

Maria Knorps – “NIM i gry kombinatoryczne na grafach”


Justyna Signerska i Michał Krzemiński – “Właściwości grafów a spektra ich reprezentacji macierzowych”

Justyna Signerska i Jan Pyrzowski – “Termodynamika multifraktali”

Justyna Signerska i Krzysztof Bartoszek – “The fundamental group, covering spaces and topology in biology”

Justyna Signerska – “Grafy losowe jako modele sieci”.

tekst publikacji Krzysztofa Bartoszka i Justyny Signerskiej – “Moments of the Distribution of Okazaki Fragments” z Rose-Hulman Institute of Technology Undergraduate Math journal (2006, vol. 7 – issue 2)


Justyna Signerska i Krzysztof Bartoszek – “Logika rozmyta (fuzzy logic)”

Maria Gąska – “Teoria chaosu a równania różnicowe”.

Michał Krzemiński – “Krzywe Freya i Wielkie Twierdzenie
Fermata”.
Logo autorstwa Justyny Signerskiej :

• wersja “biała”,
• wersja “czarna”.


dr Piotr Zwierkowski, UMK, Toruń – “Zastosowanie równań różniczkowych i
różnicowych w modelowaniu biologicznym”

Skomentuj: Nasze publikacje