Fizyka

na Politechnice Gdańskiej

Materiały pomocnicze 2004/2005
Wstęp

Zbiór zadań
Zespół autorski: Ryszard J. Barczyński, Marek Chmielewski, Elżbieta Denga, Maria Gazda, Barbara Kościelska, Andrzej Kuczkowski, Bogusław Kusz, Jadwiga Mechlińska-Drewko, Małgorzata Obarowska, Leszek Piotrowski, Ryszard Signerski, Bogumiła Strzelecka, Czesław Szmytkowski, Ryszard Twardowski

Kierownik projektu
Wojciech Sadowski

Wydał
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Wydano za zgodą Rektora Politechniki Gdańskiej.
Wszystkie prawa zastrzeżone.


Uwaga: do przeglądania plików w formacie PDF potrzebny jest odpowiedni program, na przykład Acrobat Reader, który można znaleźć tutaj.